Dobrovolnictví jako základní kámen solidární společnosti

EU2009.CZ

Téměř 120 delegátů a delegátek z 28 zemí se v pražském Kongresovém centru účastní dvoudenní Konference o mládeži, kterou jménem českého předsednictví zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Ondřej Liška. Hlavním cílem zasedání je podpořit dobrovolnictví a neformální vzdělávání v oblasti mládeže.

Konference o mládeži byla zahájena 12. března 2009 v prostorách Kongresového centra v Praze. Zasedání se zúčastnilo 115 delegátů z 28 členských a kandidátských zemí EU a zemí EFTA. Na úvodním panelu vystoupili ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška, představitelé Evropské komise Odile Quintin, generální ředitelka pro vzdělávání a kulturu, a Pierre Mairesse, ředitel pro mládež, sport a vztahy s občany. Kromě zástupců státní správy a neziskových organizací se konference zúčastnila i řada expertů a zástupců mládeže.

Ministr Liška se na tiskové konferenci vyjádřil k dobrovolnictví jako k námětu pro téma  Evropského roku: "České předsednictví vítá rozhodnutí Evropské komise, která zareagovala na četné iniciativy evropských organizací mládeže a zahájila práci na tom, aby byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Tento krok pomůže zvýšit povědomí o dobrovolnictví jak u těch, kteří by se dobrovolných aktivit rádi účastnili, tak u těch, kteří činnost dobrovolníků využívají. Evropský rok dobrovolnictví nabídne významné příležitosti k sebevzdělávání dobrovolníků a k jejich osobnímu rozvoji."

Hlavním cílem dvoudenní konference je přispět ke zvýšení povědomí o dobrovolnictví jak mezi těmi, kteří se zajímají o účast v dobrovolných aktivitách, tak mezi těmi, kteří činnost dobrovolníků využívají. Účastníci se proto budou snažit zmapovat různorodou oblast přeshraničních dobrovolnických příležitostí pro mládež a zamyslet se nad efektivitou různých nástrojů, které by mladé lidi motivovaly k přeshraničním dobrovolnickým činnostem. Zahájení konferenceStranou nezůstanou ani mladí lidé s omezenými příležitostmi. Na tuto skupinu bude zaměřena diskuse o adaptaci stávajících a vytváření nových dobrovolnických příležitostí. V neposlední řadě bude pozornost věnována problematice toho, jak uznávat hodnoty neformálního vzdělávání.

Odile Quintin na tiskové konferenci poukázala na význam dobrovolnictví pro společnost: „Dobrovolnictví je základním kamenem naší společnosti. Stmeluje lidi, umožňuje jim pracovat na společných projektech a utvářet společnost. Na základě dobrovolnictví vznikají velmi pevné sítě mezilidských vztahů fungující na principu solidarity.“

Hlavní část jednání se odehraje v 5 pracovních skupinách, do kterých se účastníci přihlásili podle oblastí svého zájmu. Součástí konference bude rovněž veletrh výměny osvědčené praxe, který účastníkům umožní prezentovat svou činnost v oblasti dobrovolnictví a neformálního vzdělávání, případně navázat nové kontakty.

Účastníci konference naváží při formulování svých návrhů na aktuální dění v odpovídajících oblastech na evropské úrovni (Usnesení Rady o uznávání hodnoty neformálního a informálního učení v oblasti evropské mládeže, Youthpass, Portfolio pro vedoucí mládeže a pracovníky s mládeží a na přípravy k vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolnictví). Hlavní zpravodajka konference zpracuje závěry jednání jednotlivých skupin do podoby závěrečné zprávy, která bude zveřejněna na internetových stránkách MŠMT, Národního institutu dětí a mládeže, příp. dalších partnerů začátkem května 2009. Následně bude zpráva předložena pro informaci ministrům zodpovědným za mládež v rámci květnového jednání Rady ministrů pro vzdělávání, mládež a kulturu.

Evropská konference o mládeži je vedle Jednání ředitelů zodpovědných za mládež a Setkání mládeže (Youth Event) jednou ze tří oficiálních akcí českého předsednictví věnovaných oblasti politiky mládeže.

Přidáno: 12.03.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.