Dobří studenti matematiky budou mít výhodu při přijímání na 1. lékařskou fakultu UK

Studenti, kteří měli na střední škole jedničky a dvojky z matematiky, budou mít nově při příštích přijímacích zkouškách na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze výhodu. Za dobrý prospěch v tomto předmětu získají body navíc. Pro následující akademický rok 2015/2016 chystá fakulta i další změny v přijímacím řízení, informoval děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Všechny změny schválil rektorát UK.

Výsledky analýz úspěšnosti vysokoškolských studentů jasně prokazují, že ti, kteří byli během středoškolského studia dobří v matematice, patří mezi úspěšné studenty na vysokých školách, včetně studia medicíny. Dobrý prospěch v matematice je určitým svědectvím ‚daru myslet’. Je zřejmé, že i pro studium medicíny jsou schopnost a ochota osvojit si mnoho informací a zároveň s nimi kvalitně pracovat nezbytné a neoddělitelné,“ vysvětlil děkan, proč se vedení fakulty pro bonifikaci dobrého prospěchu z matematiky rozhodlo. Kvalitnější výběr studentů povede podle děkana také k poklesu počtu těch, kteří během prvních let studia zjišťují, že na náročné studium nestačí.

V praxi to bude znamenat, že pokud absolvuje uchazeč o studium lékařských oborů na střední škole nejméně čtyři roky matematiku s hodnocením jedna nebo dvě, získá rovnou 10 bodů,“ vysvětlila proděkanka zodpovědná za přijímací řízení prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. Započítává se přitom známka na konci prvního až třetího ročníku a ve čtvrtém ročníku známka v pololetí, u víceletých gymnázií analogicky známky za poslední čtyři roky studia. Plný počet bodů, který může uchazeč včetně bonifikace při přijímacím řízení získat, je 310. Přitom maximum bodů při přijímacích testech je 100 bodů z každého předmětu, a to z biologie, chemie a fyziky.

Deset bodů je s ohledem na maximální zisk 300 bodů z testů z tradičních profilových předmětů jen doplňkovou hodnotou. Uchazečům, kteří jsou dokonale připraveni, nemůže chybějící bonifikace přijetí na fakultu znemožnit. Některým však může pomoci, pokud se ocitnou při bodování na rozhraní úspěchu a neúspěchu,“ uvedl děkan.  
Další významná změna se týká uchazečů o bakalářské nelékařské obory (Adiktologie, Fyzioterapie, Ergoterapie, Všeobecná sestra, Nutriční terapeut). Ti budou skládat písemné zkoušky pouze z biologie namísto dosud požadované biologie, chemie a fyziky.

Přijímací zkoušky na všechny obory, které se na 1. LF UK studují, ročně skládá na 6000 studentů, z nich je přijata zhruba sedmina. Studenti s vynikajícím prospěchem na střední škole mohou být na lékařské obory přijati i bez zkoušek.

Filozofií 1. LF UK není ‚produkce vysokoškoláků’, ale příprava špičkových odborníků úspěšných ve své profesi a prospěšných svým pacientům,“ dodal děkan.

Detaily o přijímacím řízení jsou uvedeny na fakultních webových stránkách:
http://www.lf1.cuni.cz/podminky-prijimaciho-rizeni?f=pro-uchazece

Přidáno: 04.11.2014, Zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.