Do univerzitního areálu VŠB - TUO přibude nová samostatná budova Fakulty elektrotechniky a informatiky

Vysokoškoláků přibývá, ale je jich pořád málo. Zejména se to týká absolventů vysokých škol s technickým zaměřením. Pracovní trh je po nich čím dále hladovější. Ti si nemusí pracně shánět zaměstnání, už během studia si zástupci firem na univerzitách vybírají své budoucí pracovníky.

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava je to již běžná praxe, že probíhají prezentace firem podle zaměření studijních oborů s možnostmi uplatnění pro studenty, ale také se velmi dobře osvědčuje práce studentů na projektech firem, kde svými semestrálními a diplomovými pracemi řeší konkrétní příklady z praxe. Pro firmy i studenty je to přínosem, vzájemně se poznají a většina studentů pak po ukončení školy nastupuje do známého prostředí.

Fakulta elektrotechniky a informatiky prodělává dynamický rozvoj, počet jejich absolventů nestačí uspokojovat požadavky zaměstnavatelů. Dnes zde již studuje více než 3000 studentů a kapacitní prostory Technické univerzity již nestačí. FEI využívá k výuce plně kapacitu nově dostavěné auly, která byla slavnostně otevřena k 1. 10. 2006.

Vize samostatné fakulty již není jen přáním, ale stává se realitou. V současných dnech je vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace nové budovy fakulty, která má být postavena v areálu univerzity v Ostravě - Porubě.

2. února 2007 budou otevřeny prostory Nové auly VŠB - Technické univerzity Ostrava pro budoucí studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky. Na dni otevřených dveří fakulty budou prezentovány nové studijní obory v 9 a v 11 hodin. Záměrně byl zvolen první den prázdnin, protože co jiného by měli středoškoláci o prázdninách dělat, než se jít podívat, jakou mají skvělou šanci přidat se k vzrušujícímu světu moderních technologií.
Více informací na www.fei.vsb.cz.

Autorka: Jana Mlatečková, FEI VŠB - TUO

Přidáno: 31.01.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.