Do 40 zemí světa s Akademickou informační agenturou

Dům zahraničních služebAkademická informační agentura (AIA), je součástí Domu zahraničních služeb. Jádrem činnosti AIA je agenda stipendijních pobytů v zahraničí.  AIA se zabývá zejména stipendijními pobyty poskytovanými na základě mezinárodních (bilatelárních) smluv, které nabízí studentům a pedagogům veřejných vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

V  současnosti lze na základě sjednaných bilaterálních smluv vycestovat na stipendijní pobyty do 40 zemí světa.

Nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv není vázána na konkrétní vysoké školy a univerzity v cizině.  Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají školy, o které mají zájem.

Stipendia na základě mezinárodních smluv jsou nabízena dvěma způsoby, a to v rámci výběrových řízení anebo rozpisem kvót.

O stipendia v rámci výběrových řízení se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol. Přihlášku uchazeči podávají prostřednictvím AIA, která zajistí organizační a administrativní servis spojený s výběrovým řízením. O nominaci uchazečů na tyto stipendijní pobyty rozhoduje obvykle na základě předložených materiálů a osobního pohovoru s uchazečem výběrová komise složená ze zástupců zahraničního partnera a MŠMT.

Stipendia v rámci rozpisu kvót přiděluje MŠMT přímo jednotlivým vybraným univerzitám a vysokým školám. Výběr škol s přidělenými stipendijními místy je pro každý akademický rok obměňován.

O tato stipendia se pak mohou ucházet pouze zájemci ze škol, kterým byla v daném akademickém roce stipendijní místa přidělena. Škola rozhodne dle vlastních kritérií, které uchazeče nominuje.

Rozpis kvót se jeví jako výhodnější v těch případech, kdy z nabídky přímo vyplývá vazba na určitý obor (např. sinologie), resp. u zemí s menším počtem nabízených stipendijních míst. O nominacích v rámci škol rozhodují odborníci z daného oboru, kteří by měli nejlépe znát a posoudit motivaci a odborné i další kvality svých uchazečů. Nevýhodou je, že pokud škola v daném akademickém roce nemá do některé země přidělenou stipendijní kvótu, nemohou se zájemci z této školy o stipendium vůbec ucházet.

Výběrová řízení jsou naproti tomu otevřena mnohem širšímu okruhu zájemců a obecně jsou vnímána jako transparentnější.

Od letošního akademického roku změnilo MŠMT způsob nabídky z rozpisu kvót na výběrová řízení u některých druhů stipendijních pobytů, konkrétně do Číny, Egypta, Finska, Lucemburska, Makedonie a Ruska. AIA vnímá tento posun velmi pozitivně, a to i na základě ohlasů uchazečů o stipendijní místa v těchto zemích.

Do nabídky stipendijních pobytů v rámci výběrových řízení přibyly dále v letošním roce nově jazykové kursy španělštiny v Argentině a velmi pravděpodobně přibude taková nabídka také do Mexika.

AIA v posledních letech zaznamenává trend nárůstu zájemců o stipendijní pobyty ve srovnání s minulými roky. Větší konkurence zaručuje lepší kvality nominovaných kandidátů. Tím lépe pak budou v zahraničí reprezentovat ČR.

Kromě své hlavní agendy stipendií na základě mezinárodních smluv působí Akademická informační agentura i v dalších oblastech. Rozšiřuje informace o různých studijních nabídkách a vzdělávacích aktivitách v zahraničí, stará se o zprostředkování lektorů cizích jazyků z řad rodilých mluvčích základním a středním školám, podílí se na zajištění pedagogických stáží pro učitele ZŠ a SŠ a výběrového řízení pro studenty SŠ, kteří mají možnost získat stipendium na lyceích ve Francii nebo na gymnáziu v Německu.

Všechny tyto aktivity AIA jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.zahranici-stipendium.cz.

Přidáno: 16.04.2012, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.