Divadlo Čára uvádí: Oscar Wilde – Salome

1. premiéra ve čtvrtek 9. 12. 2004 v 19:30
2. premiéra v pátek 10. 12. 2004 v 19:30
v Divadle v 7 a půl – Kabinet múz, Brno

Divadlo Čára

Brněnské Divadlo Čára uvádí v koprodukci s Divadlem v 7 a půl inscenaci hry Oscara Wilda Salome.

Hra je uváděna ve dvou nastudováních, které se liší podle dispozic hereček obsazených do titulní role (Jana Alfabeta Cindlerová a Lenka Luklová) v režijní interpretaci.

Dvě premiéry se odehrají ve čtvrtek 9. prosince a pátek 10. prosince v Divadle v 7 a půl – Kabinet múz v 19:30.

„Proces zkoušení inscenace je pro nás procesem hledání,“ představuje svoji režijní koncepci Ladislav Stýblo: „Inscenace by se neměla stát pěvně daným sevřeným divadelním útvarem. Na zkoušky nepřicházím s žádnou přesnou režijní představou, hercům vysvětlím, jak by měla podle mě celá inscenace, pojetí postavy nebo jen replika působit, co by měly vyvolat – jaký pocit, nebo souvislost. Společně pak nacházíme přiléhavý herecký výraz.“ Podle tvůrců by dokonce měla inscenace zůstat otevřená změnám i po premiéře.

Ambicí Divadla Čára je vytvořit dvě samostatná představení, která – ač vybudována na velmi podobném základě – budou skrze postavu hlavních představitelek (a rovněž postavy dalších alternací) dosti podstatně odlišná. Výsledek bude vždy stejný: stětí Jana Křtitele (hraje Martin Maryška), respektive dosažení cíle „přes mrtvoly“. Cesty, jak k tomuto cíli každá Salome dojde, případně jakým způsobem ji k tomu každá Herodiada, matka Salome (alternují Monika Bártová a Alžběta Nagyová), navede, se v prostředcích budou lišit podle hereckého a osobnostního vkladu herců.

Známý novozákonní příběh o princezně Salome a popravě Jana Křtitele, vypráví o ženské síle, vášni, neovladatelné touze a chtivosti. Oscar Wilde toto téma na konci předminulého století rozvedl do šokující a v mnoha ohledech uhrančivé symbolistní divadelní básně, ve které se zajímavým způsobem objevuje zachycení atmosféry zvláštně „bezzubé“ společnosti, která sice tuší budoucí tragédii, ale není se jí již z různých důvodů schopna účelně postavit.

Divadlo Čára chce využít Wildeova textu jako předlohy pro inscenaci, která by vedle Wildeova výše zmíněného „dekadentního“ záměru byla drobnokresebnou sondou do ženské duše, uvažování a jednání. Wildeův text k tomu nabízí mnoho možností – nejen svým, místy až šokujícím, zachycením ženského pojetí erotiky, ale (a to především) svým ústředním tématem, které nacházíme v motivu ješitnosti ženy, která byla uražena a zároveň se chápe všech možností k prosazení sebe sama uprostřed mužské společnosti, jakou ve hře představuje Herodův dvůr.


„Naším záměrem není vytvořit pouhé „gender“ představení. Režie směřuje spíše k jemnému rozkrytí motivů jednání Salome i dalších postav a ke hledání souvislostí mezi Wildeovou verzí biblického mýtu a feminizující se současností,“ upřesňuje svoji dramaturgickou vizi Ladislav Stýblo: „Divadelní materiál, se kterým budeme pracovat, je silně ikonografický, a proto také v dalším plánu umožňuje vytvořit představení, které bude kromě jiného také vyjádřením se ke známému biblickému tématu. Náboženský obsah příběhu o Salome ale rozhodně není tím, co bychom chtěli sledovat – tím je spíše jeho archetypální přesah. Biblické reálie proto vnímáme spíše jako specifický kolorit hry, který může divákovi inscenaci do značné míry zatraktivnit. Hlavní naše úsilí však bude směřovat nejprve k hledání a později k divadelnímu uchopení vztahů mezi postavami, v neposlední řadě ale také k hledání a uchopení vztahu nás, tvůrců, k tématu hry.

Dále Stýblo uvádí: „Naší snahou je hledat v těchto velmi archetypálních prvcích jejich významy pro různé situace. Jedním z dominujících symbolů bude tanec a krev. Např. tanec jako symbol nenávisti, násilí, erotiky, plození; krev jako symbol eroticky, smrti, vraždy, násilí, menstruace atd. A také počítáme s divadelním rozehráním celého konkrétního divadelního prostoru.“
Inscenace bude pracovat s minimalistickými hereckými i scénickými prostředky, kterými se v duchu dřívějšího divadelního snažení souboru pokusí dosáhnout vysoce vizuálního dojmu.

Lenka Luklová, variace na SalomeOscar Wilde – Salome
Překlad: Ivo Fleischmann
Režie a úprava: Ladislav Stýblo
Hudba: Ondřej Šárek
Choreografie: Anna Aujezká
Scénografie: Petr Dobrovolný a kol.
Kostýmy: Kateřina Krejčířová
Dramaturgie: Šárka Kysová
Produkce: Martin Maryška, Alžběta Nagyová

Jana Alfabeta CindlerováHrají
Salome: Jana Alfabeta Cindlerová nebo Lenka Luklová
Jochanaan: Martin Maryška
Herodes: Otakar Blaha
Herodiada: Monika Bártová nebo Alžběta Nagyová
První voják: Přemysl Hnilička
Druhý voják: Patrik Kotrba
a další

Premiéra: čt 9. a pá 10. 12. 2004


Kontakt:
Martin Maryška, manažer Divadla Čára
tel.: 607 864 191
email: divadlocara@email.cz, m.maryska@cbox.cz


Divadlo Čára
IČO: 226 10 116
Číslo účtu: 35-0490910217/0100
Jana Broskvy 10
Brno-Chrlice 643 0
www.divadlo.cz/cara

 

Autor: Martin Maryška, manažer Divadla Čára

Foto: Aleš Otýpka

Přidáno: 26.11.2004, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.