DIPLOMKY NA STOJÁKA

Přihlaste se do 31.10.2013 do soutěže Diplomky na stojáka, kde můžete prezentovat svoji práci a zároveň zkusit vyhrát 10 000 Kč jako prostředky na studijní cestu dle vlastního výběru. O jaký jde projekt a jeké jsou jeho cíle?

Hlavní cíle projektu

● umožnit studentům prezentovat inovativní vědecké práce s možností aplikace do praxe
● naučit studenty svou práci kvalitně prezentovat
● motivovat další studenty k vědecké práci - popularizovat diplomové, disertační a vědecké práce jako takové

O projektu


Era svět je prostor, který je otevřený novým myšlenkám. Netradiční způsoby, alternativní pohledy, novátorské postupy k hledání řešení jsou velmi často obsaženy také ve vědeckých pracích vysokoškolských studentů. Studenti však nemají příliš mnoho příležitostí své nové poznatky sdílet a prezentovat širší veřejnosti. Zvlášť na škodu je to v případech velmi inovativních výsledků, které by bylo vhodné obratem využít v praxi.

Ambicí projektu je dát studentům prostor své práce veřejně prezentovat před širším publikem a nabídnout, diskutovat a sdílet své objevy dál. Formou atraktivních prezentací moderního stylu (ala mash up, stand up, TEDx, 10 minut – 10 slajdů, apod.) přednášet výjimečné poznatky ze studentských prací nejen odborné veřejnosti a otevírat tak veřejnou a zároveň odbornou diskusi nad nimi. Projekt se primárně zaměřuje na práce s inovativním potenciálem, přinášející poznatky a inspiraci přenositelnou do praxe.

Po úspěšném prvním kole projektu, které se uskutečnilo v květnu a červnu tohoto roku, je studentůmi umožněno prezentovat své práce také na podzim. Zájemci s dokončenou vědeckou prací se budou moci přihlásit během měsíce října do jedné z následujících kategorií: ekonomické, společenskovědní, technické nebo přírodovědné. Z přihlášených prací porota složená ze zástupců odborné veřejnosti, akademiků, novinářů a generálního partnera projektu vybere 16 – 20 prací, které bude považovat za inovativní a vhodné k prezentaci veřejnosti.

Pro vybrané studenty se v listopadu uskuteční workshop doplněný následnými konzultacemi k připravovaným prezentacím. Studenti tak dostanou v rámci projektu profesionální vedení, aby jejich prezentace byly pro veřejnost zajímavé a zároveň neztratily svou odbornost.
Samotné prezentace se uskuteční na přelomu listopadu a prosince v rámci čtyř večerů (konkrétně v termínech: 20. a 27. 11. a 4. a 11. 12.) dle příslušných kategorií. V každé kategorii přítomná porota vybere vítěznou prezentaci, jejíž autor dostane od generálního partnera 10.000 Kč na své studijní cesty.

Přidáno: 23.10.2013, Zdroj: diplomkynastojaka.cz

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.