Desatera kvality dalšího vzdělávání nastaví zrcadlo vzdělávacím institucím a lektorům

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČRAsociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) jako největší profesní sdružení v dalším vzdělávání připravila a zveřejnila dva standardy kvality – Desatero kvalitního lektora a Desatero kvalitní vzdělávací instituce. Oba dokumenty jasným a transparentním způsobem nastavují parametry kvality v dalším vzdělávání.

„Cílem naší asociace je, aby se oba dokumenty staly přirozenou součástí života všech našich členských institucí, aby je vzaly v potaz a začaly se jimi řídit jak vzdělávací instituce jako takové, tak i jejich manažeři či lektoři,“ uvedl PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident AIVD ČR.

Desatera kvality zpracoval tým expertů složený ze zástupců asociace, komerčních vzdělávacích institucí i škol. Prvním krokem bude seznámit se s jednotlivými body desater a porovnat je s aktuálním stavem. Proto by měla desatera sloužit jako měřítko, k němuž je možno se vztahovat a poměřovat svou kvalitu.

Jednou z cest, jak zajistit vnímání desater kvality jako přirozené součásti života vzdělávací firmy či lektora, je jejich uveřejnění. „Doporučujeme, aby kvalitní vzdělávací instituce, které si za svou kvalitou skutečně stojí, desatera vyvěsily do svých učeben a kanceláří. Dokumenty tak budou na očích nejen těm, kteří za kvalitu odpovídají a kteří ji tvoří, ale také těm, kterým je kvalitní služba poskytována – zákazníkům,“ doplnil Mgr. Tomáš Langer, výkonný ředitel AIVD ČR.

Desatera kvality jsou k dispozici zde.

Desatery kvality odborníci z AIVD ČR ovšem nekončí. V letošním roce byly vyhlášeny dvě soutěže kvality ve vzdělávání dospělých: Lektor/lektorka roku 2012 a Vzdělávací instituce roku 2012. Přijímání přihlášek do obou soutěží bylo prodlouženo až do 31. října 2012.

Bližší informace o obou soutěžích naleznete na webu www.aivd.cz/soutez.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.