Den otevřených dveří na NEWTON College

Vysoká škola NEWTON College, nabízející studium zaměřené na ekonomii a management, pro vás na sobotu 25. června 2005 připravila Den otevřených dveří. Kromě setkání s vyučujícími a studenty školy a prohlídky budovy můžete navštívit i ukázky interaktivní a klasické výuky.

V průběhu DOD budete také moci vykonat přijímací řízení, které se skládá z napsání eseje a následného motivačního rozhovoru. Za přijímací řízení nebude vybírán administrativní poplatek. Více informací o přijímačkách na http://prijimacky.newtoncollege.cz.


Studujte tak, jak chcete žít!
Unikátními rysy vysoké školy NEWTON College je úzké propojení výuky s praxí, aktivní podíl studenta na svém vzdělávání a důraz na rozvoj jeho klíčových kompetencí, tedy schopností potřebných pro budoucí pracovní, ale i osobní život.
Kromě teoretických znalostí z ekonomie, managementu, psychologie, filozofie, práva a lidských zdrojů, je součástí studia i trénink manažerských dovedností pod dohledem specialistů z praxe. Od zahájení studia je navíc studentům nabízena spolupráce s partnerskými firmami i na vlastních projektech NEWTON College.


Co lze na NEWTON College studovat
Pro zájemce je otevřeno prezenční či kombinované 3leté bakalářské studium v oborech:

Globální podnikání a management
Management mezinárodních institucí a veřejné správy

Magisterské studium je vázáno na získání akreditace MŠMT a mělo by být otevřeno v akademickém roce 2007/2008.


Jak se na NEWTON College vyučuje
Způsob výuky, kdy student pouze pasivně přijímá hotové znalosti od vyučujících a „bifluje se“, považuje vysoká škola NEWTON College za překonaný. Studenty totiž nepřipravuje na to, co zažijí v praxi.
Na NEWTON College je výuka založena na komunikaci, názornosti a prožitku. Vyučující není všemocným despotou, ale spíše pomocníkem, který studentům umožňuje, aby si určité znalosti a dovednosti vytvářeli sami. Výhodou tohoto přístupu je, že zapojuje studenty do výuky, nutí je přemýšlet a zlepšuje schopnost pamatovat si nabyté znalosti.


Výuka výrazně propojená s praxí
Studium na NEWTON College je ideální pro studenty, kteří od vysoké školy očekávají, že je kvalitně připraví pro praxi. Pro úspěch v reálném životě je potřeba nejen teorie, ale především schopnost efektivně komunikovat a jednat s lidmi, umět je motivovat a vést k požadovaným cílům, rozumět sám sobě a být ochotný rozvíjet svou osobnost. Součástí výuky na NEWTON College je i trénink manažerských dovedností, který probíhá formou praktického nácviku v malých skupinách. Na studenty dohlíží specialisté z praxe.


Spolupráce s firmami od zahájení studia
Partnerské programy jsou unikátním rysem vysoké školy NEWTON College. Studentům je v partnerských firmách i na samotné NEWTON College nabízena praxe nebo spolupráce na rozmanitých projektech. Tím si mohou nejen vyzkoušet na vlastní kůži to, co se při studiu naučili, ale především získávají, v současnosti tolik potřebné, zkušenosti a praxi. V případě, že spolupráce s partnerskou firmou bude oboustranně prospěšná, nic nebrání tomu, aby tam student získal placenou brigádu nebo, ihned po ukončení studia, své první zaměstnání. Absolvent NEWTON College tak bude mít v tomto ohledu náskok před absolventy jiných vysokých škol.


Student jako spolutvůrce svého studia
Úspěch ve skutečném životě do značné míry závisí na schopnosti člověka pohotově reagovat na nové situace, na aktivním přístupu k jejich řešení a na umění inspirovat a motivovat své okolí. Tyto schopnosti lze získat či dále rozvíjet, avšak pouze dlouholetou každodenní praxí. Proto již od zahájení studia předává vysoká škola NEWTON College studentovi část odpovědnosti za jeho studium. Student se tak stává spolutvůrcem vlastního studia.
To znamená, že se společně s vyučujícími a manažery podílí na utváření charakteru výuky i na fungování školy. Z tohoto pohledu je NEWTON College první firmou, jejíž fungování a podobu bude moci student ovlivňovat. Cílem je umožnit studentovi rozvoj těch vlastností, které jednou bude jako manažer potřebovat.


Pro koho je NEWTON College vhodná
Studium na vysoké škole NEWTON College je vhodné zejména pro studenty, kteří se, kromě získání vysokoškolského ekonomického vzdělání, navíc chtějí naučit:

- efektivně komunikovat a jednat s lidmi
- orientovat se v pracovních i mezilidských vztazích
- motivovat a vést lidi a přispívat k jejich rozvoji
- dosáhnout shody a řešit konflikty
- určovat priority a rozhodovat se
- připravovat, řídit a vyhodnocovat projekty
- týmové i samostatné práci


Kontakt
Vysoká škola NEWTON College
tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno
Tel.: 545 124 620
Fax: 545 124 621
E-mail: info@newtoncollege.cz
www.newtoncollege.cz

Přidáno: 07.06.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.