Deklarace z Bordeaux a Univerzitní charta celoživotního učení schváleny

MŠMT ČR

Bordeaux, 26. listopadu 2008 – Delegace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy vedená náměstkem ministra pro evropské záležitosti Jakubem Dürrem se 26. listopadu 2008 zúčastnila neformální Rady ministrů pro oblast odborného vzdělávání a přípravy a ministrů pro oblast vysokého školství ve francouzském Bordeaux. Toto setkání vyvrcholilo přijetím společné deklarace z Bordeaux a Univerzitní charty celoživotního učení.

„Neformální setkání Rady ministrů, svolané pod taktovkou francouzského předsednictví na konec listopadu 2008 do Bordeaux, mělo dva hlavní úkoly. Přijmout revizi priorit a strategií Kodaňského procesu a schválit evropskou univerzitní Chartu celoživotního učení,“ uvedl vedoucí delegace, náměstek pro evropské záležitosti Jakub Dürr.

Od zahájení tzv. Kodaňského procesu v roce 2002, zaměřeného na posílení evropské spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě, se každé dva roky schází ministři odpovědní za tuto oblast, aby zhodnotili dosavadní postup a definovali priority na další dva roky. Ministři se tak již sešli v roce 2004 v Maastrichtu a v roce 2006 v Helsinkách. Na tato jednání navázalo dnešní setkání.

Francouzští představitelé předložili v červnu 2008 návrh závěrů Rady, kde je shrnut dosavadní postup evropské spolupráce a definovány čtyři prioritní oblasti pro období 2008-2010. Po jejich přijetí na formální Radě ministrů 21. listopadu 2008 v Bruselu se tyto závěry staly podkladem pro přípravu deklarace z Bordeaux.

Deklarace je rozčleněna do čtyř částí:

1) První hodnotí dosavadní postup spolupráce v odborném vzdělávání a přípravy, úspěch při přípravě a schvalování nástrojů, které slouží k jejich podpoře a požaduje představení nové vize pro budoucnost těchto aktivit v Evropě.

2) Druhá část identifikuje nové cíle. Zabývá se konkurenceschopností Evropy a odpovědí na výzvy globalizace, jakými jsou demografické a socioekonomické změny a růst konkurenčních ekonomik, které volají po navýšení kvalifikací, rozvoji celoživotního učení, větší mobilitě, inovacích a tvořivosti.

3) Třetí část navrhuje, jak vytyčené cíle evropského odborného vzdělávání a přípravy lépe provázat s trhem práce včetně spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Odkazuje tak mj. na jednu z klíčových priorit českého předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání.

4) Poslední část pak navrhuje kroky k uvedení myšlenek deklarace do praxe.

Charta celoživotního učení zohledňuje zájem evropských universit účastnit se rozvoje celoživotního učení a zohlednit tak aktuální demografické a socioekonomické trendy, a zároveň tak rozvíjet myšlenku „Evropy znalostí“. Univerzity cítí potřebu otevřít se více veřejnosti a to nejen v přístupu ke vzdělání, ale také umožnit větší participaci zainteresovaných stran na rozvoji univerzit a nabízených kursů.

Charta uvádí deset závazků ze strany univerzit, které jim umožní větší a lepší podíl na celoživotním učení. Dürr a KaliankoNa druhé straně předkládá také deset požadavků na vlády členských států a dalších partnerů, které by měly napomoci splnění univerzitních závazků.

Za účasti eurokomisaře pro vzdělávání, mládež a kutluru Jána Figela také v Bordeaux došlo k slavnostnímu představení vítězů soutěže mladých lidí v řemeslných dovednostech s názvem EuroSkills 2008. Česká republika měla s třiceti soutěžícími třetí největší počet účastníků a z prvního ročníku soutěže odjela se dvěma bronzovými medailemi. Náměstek pro evropské záležitosti, Jakub Dürr se při této příležitosti setkal s ředitelem Národního centra CzechSkills, panem Michalem Vokurkou a poblahopřál panu Markovi Kaliankovi, který se na soutěži umístil jako čtvrtý v oboru instalatér a dosáhl z celé české výpravy nejvyššího bodového ohodnocení.

Více informací o českých soutěžících na EuroSkills 2008 najdete na stránkách www.czechskills.eu.

Mgr. Tomáš Bouška
tiskový mluvčí MŠMT pro CZ PRES
tel.: +420 257 193 426
fax: +420 257 193 753
e-mail: tomas.bouska@msmt.cz

Přidáno: 26.11.2008, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.