Děkan FŽP UJEP vypisuje výběrové řízení na místa vedoucích kateder, profesorů, docentů a odborných asistentů

FŽP UJEPDěkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně  v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na místa:

vedoucích kateder:
- informatiky a geoinformatiky
- přírodních věd
- společenských věd
- technických věd

dále na místa profesorů, docentů a odborných asistentů pro obory:
- agroekosystémy
- dálkový průzkum Země
- dekontaminační a bioremediační technologie
- energetika
- geografické informační systémy
- hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
- klimatologie a změny klimatu
- metody studia ekosystémů
- odpady a druhotné suroviny
- pedologie a antropopedologie
- pozemkové úpravy
- rekultivace
- toxikologie.

Požadované předpoklady:

VŠ vzdělání v uvedeném nebo příbuzném oboru, vědecká hodnost/Ph.D., CSc./ nebo reálný předpoklad jejího brzkého získání, předpoklady pro vědeckovýzkumnou činnost doložené účastí ve vědeckých a výzkumných projektech a odpovídající publikační aktivitou.
Na místa vedoucích kateder jsou požadovány zkušenosti s vedením týmu a organizační schopnosti.

Přihlášky s odborným životopisem, ověřenými doklady o vzdělání, přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti přijímá zaměstnanecký odbor Univerzity J. E. Purkyně, Hoření 13, 400 96 Ústí n. L. do 30 dnů od zveřejnění inzerátu na úřední desce fakulty 8. 1. 2009, následně webu UJEP a v denním tisku (LN, MF Dnes).

Přidáno: 14.01.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

S odborným doučováním bude maturitní vysvědčení v kapse
S druhým stupněm na základní škole přibudou do života dítěte i přírodovědné předměty. A jelikož jde o náročnější, vyprofilovanější témata, ne každý žák si s nimi umí poradit sám. Kde mohou rodiče a žáci…
Jak sledovat studijní mobilitu ve vysokoškolském vzdělávání?
Jak jsou evropské vzdělávací systémy připraveny podporovat mobilitu studentů? Souhrnný přehled z publikace Mobility Scoreboard. Higher Education Background Report pro čtenáře Vzdělání.cz připravili odborníci Domu…