Dalších pět významných vědeckých projektů podpořeno z prostředků Evropské unie

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo dalších pět významných vědeckých projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš dnes ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT slavnostně předal realizátorům vybraných projektů Rozhodnutí o udělení dotace. Dotaci v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) získaly čtyři projekty z prioritní osy 2 - Regionální VaV centra a jedno Centrum excelence - prioritní osa 1. „Rád bych, aby se tato setkání stala tradicí, a abychom transparentně ukázali, jak čerpání evropských fondů postupuje,“ řekl ministr Dobeš.

Ministr také informoval, že do konce letošního roku by měly být Evropskou komisí schváleny čtyři tzv. „velké projekty“, tj. projekty přesahující částku 50 milionů euro. Mezi tyto projekty patří projekt ELI - Extreme Light Infrastructure - Fyzikálního ústavu AV ČR, projekt CEITEC Masarykovy univerzity, projekt ICRC a projekt Udržitelná energetika Centra výzkumu Řež.

Prvním dnešním podpořeným projektem je ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie, projekt podaný Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou v Ostravě. Tento projekt přinese řadu inovací a zefektivnění v oblasti využívání zdrojů energie, v nových postupech v oblasti technologií – transformace primárních zdrojů energie na lépe využitelnou formu. Dále se zaměří na oblast výzkumu a vývoje alternativních zdrojů energie, využívání odpadů a biomasy pro zajištění trvale udržitelného rozvoje, ve vývoji filtračních materiálů a mnoho dalších. Celková výše dotace udělená projektu ENET  činí 316 milionů korun.

Dalším projektem, který získal z OP VaVpI dotaci 592 milionů korun, je projekt Unipetrol – výzkumně vzdělávací centrum, jehož autorem je Výzkumný ústav anorganické chemie a.s. Hlavním záměrem projektu Unipetrol je rozšíření a zkvalitnění vzdělávací, vývojové a inovační kapacity na úroveň moderního regionálního výzkumně-vzdělávacího centra a zajištění vývojově-inovační a vzdělávací činnosti v oblasti chemických a environmentálních technologií, vedoucí k efektivnímu zhodnocení energetických surovin včetně obnovitelných. Dotace umožní provádět aplikovaný i základní výzkum v oblasti průmyslové chemie a inovovat chemické technologie s cílem zvýšit jejich bezpečnost a snížit dopady na životní prostředí. Projekt počítá také s aktivním zapojením do výzkumných programů na národní i evropské úrovni a s aplikací výsledků výzkumu a vývoje do praxe formou společných projektů s průmyslovými podniky.

V pořadí třetím doposud podpořeným projektem v rámci OP VaVpI je Centrum excelence Telč. Dotaci ve výši 238 milionů korun obdrží Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, který jejím prostřednictvím přispěje k řešení specifických a komplexních problémů udržitelného rozvoje prostřednictvím nových ekologicky šetrných technologií. Dalšími záměry projektu je materiálový výzkum, posílení konkurenceschopného strojírenství a informační společnosti pomocí rozvoje databází a monitorovacích sítí a v neposlední řadě také bezpečnostní výzkum, zabývající se dopady, zmírnění škod a prevence přírodních a civilizačních pohrom.

Čtvrtým projektem, který dnes podepsal Rozhodnutí o udělení dotace, je projekt Regionální centrum speciální optiky a optoelektrických systémů „TOPTEC“, podaný Ústavem fyziky plazmatu AV ČR. Díky dotaci ve výši 175 877 613 korun vznikne výzkumné centrum vybavené nejmodernější technologií pro tento druh výzkumu a vývoje. Toto centrum velmi vysokou měrou podpoří také výchovu mladých vědeckých pracovníků, kteří naleznou uplatnění v oborech řešených právě tímto centrem.

Posledním doposud podpořeným projektem je Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Západočeské univerzity v Plzni. Za přispění OP VaVpI tak vznikne nové výzkumné centrum, které bude mít formu vysokoškolského ústavu vybaveného infrastrukturou pro úspěšnou realizaci národních, unikátních multioborových vědecko-výzkumných programů a projektů v oblasti inteligentních průmyslových systémů s konkrétním zaměřením na elektronické, elektromechanické, senzorové, informační, komunikační a diagnostické systémy. Centrum rovněž přispěje ke zrychlení transferu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry a zkrácení inovačního cyklu. Celková výše dotace pro tento projekt činí 625 milionů korun.

Přidáno: 04.10.2010, Zdroj: MŠMT ČR Autor: Lucie Kubovičová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.