Další vzdělávání v číslech ČSÚ

MŠMT ČR

Praha, 29. července 2009 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytváří potřebnou základnu dalšího vzdělávání, která dosud v této oblasti chyběla. „Další vzdělávání považujeme za efektivní nástroj, který může přispívat ke zlepšení ekonomických, sociálních i environmentálních podmínek v ČR, může účinně napomoci růstu konkurenceschopnosti i podporovat rozvoj a růst ekonomické dynamiky a znalostní společnosti," říká ředitel odboru dalšího vzdělávání Jakub Stárek.

Cílem MŠMT není vybudování státního systému (obdoby školského systému), či investice desítek miliard ročně. „Chceme kultivovat prostor dalšího vzdělávání a vytvořit vhodné systémové nástroje, které podpoří motivaci a osobní odpovědnost všech občanů ke vzdělávání v dospělém věku. Je třeba  dosáhnout změny v přístupu a myšlení společnosti směřující ke konceptu celoživotního učení," dodává Jakub Stárek.

V roce 2008 se Český statistický úřad (ČSÚ) připojil k Šetření o vzdělávání dospělých (AES - Adult Education Survey), které realizoval EUROSTAT s cílem zjistit, jaká je situace v oblasti vzdělávání dospělých ve 29 evropských zemích. ČSÚ se k šetření připojil díky grantovému projektu a finančnímu přispění MŠMT.

Náhodně bylo vybráno 7 800 domácností, ve kterých tazatelé provedli rozhovory o účasti na formálním a neformálním vzdělávání, obsahové náplni, nákladech respondentů na vzdělávání, o informálním učení, dále o účasti v kulturním životě, o využití IT, o dosažených znalostech cizích jazyků a důvodech neúčasti ve vzdělávání. Do šetření byli zapojeni respondenti ve věku 25 až 64 let. Po přepočtu na celou populaci základní soubor zahrnoval 6 045 tisíc osob.

„Z šetření vyplynulo např. to, že ČR dosáhla nadprůměrného výsledku účasti dospělých osob na dalším vzdělávání v porovnání s ostatními státy EU. V roce 2007 se v ČR účastnilo formálního nebo neformálního vzdělávání 2 276 tis. osob (37,7 %) v referenčním věku," uvádí ředitel odboru dalšího vzdělávání Jakub Stárek.

Přidáno: 29.07.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.