Další vzdělání jako klíč k zaměstnání

Stejně jako čerství absolventi, i osoby ve věku nad 50 let často čelí značným nástrahám při shánění zaměstnání. Jedním z hlavních faktorů je kromě kvalifikace a zkušeností také dosažené vzdělání a ochota na sobě dále pracovat.

Podle nedávno zveřejněných výsledků mezinárodního srovnání života seniorů se v Česku dále vzdělává pouze každý dvacátý zaměstnanec nad 55 let. Nejvíce starší populace ve věku 55 - 74 let studuje v Dánsku a ve Švýcarsku, kde se dále vzdělává téměř každý čtvrtý, žádnou aktivitu v tomto směru naopak nevykazuje Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko.

„Na problémy s dalším vzděláváním osob nad 50 let poukazujeme už delší dobu. Tito lidé často nemají možnost a nepociťují nutnost dále se vzdělávat a pracovat na sobě, v případě náhlé ztráty zaměstnání se však díky této absenci dostávají do obtížných situací,“ upozorňuje ředitelka Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA Lenka Cimbálníková.

Zaostáváme za zbytkem Evropy

V našich podmínkách je vzdělání stále ve velké míře spojováno především se studiem nebo vyučením v mladém věku, před nebo na počátku profesní dráhy. Skutečnost je však odlišná a tlak na trhu práce ještě zvyšuje důležitost dalšího vzdělávání. Dle výzkumu agentury STEM si velká část respondentů z řad zaměstnanců (celkem 71%) uvědomuje důležitost dalšího vzdělávání a jen minimum dotazovaných označilo vzdělávání pracovníků starších padesáti let za zbytečné.

Zlepšující se trend v této oblasti přiznává i Lenka Cimbálníková: „Je pravdou, že od doby, co se tématu podrobněji věnujeme, došlo k určitému posunu k lepšímu (např. realizace projektu Imlementace nástrojů Age managementu v ČR). Pořád však značně zaostáváme za zbytkem zejména Západní Evropy a ochota lidí dále se vzdělávat přichází velmi pomalu. Přitom je velmi pravděpodobné, že se v budoucnu člověk bez dalšího vzdělávání a doplňování, či rozšiřování kvalifikace neobejde.“

Nezaměstnané ženy

Zajímavý je také fakt, že téměř ve všech státech EU se ženy vzdělávají v daleko větší míře než muži. Prim v této oblasti hraje Dánsko, kde se dále vzdělává téměř 35 procent žen. Ženy, které se dále vzdělávají, respektive ženy s vyšším dosaženým vzděláním obecně se také prokazatelně dožívají vyššího věku.

Byť se ženy vzdělávají ve větší míře, jsou daleko více než muži postiženy nedostatkem pracovních příležitostí. Například míra zaměstnanosti žen ve věkové kategorii 60 až 64 let je v ČR hluboko pod průměrem zemí Evropské unie. Pohybuje se kolem 15%, kdežto průměr EU dosahuje hranice 22,5%. Mimochodem, míra zaměstnanosti žen v celém „produktivním“ věku (tzn. 20 – 64 let) je u nás z nejrůznějších důvodů nižší ve srovnání s evropským průměrem.

„I když se u nás dlouhodobě ženy vzdělávají více než muži, hůře shánějí práci. Za posledních několik let se situace začala mírně zlepšovat, pořád se však jedná o takový evropský unikát, který má mnoho příčin. I tomuto tématu se bude věnovat letošní již osmý ročník Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA,“ dodává Cimbálníková.

Přidáno: 28.08.2012, Zdroj: Aeduca

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.