Čtyři mladí vedoucí pracovníci nominováni pro nový program

Praha a Bratislava (5. května 2008) Americký fond společně s českou a slovenskou Fulbrightovou komisí vybral čtyři žadatele pro první kolo svého nového programu. Každý účastník programu dostane plnou podporu na svůj vlastní studijní pobyt, který zahájí nejdřive v červenci 2008 a dokončí jej během šesti měsíců.

Nominováni byli:

Jiři Hnilica, PhD, docent na Vysoké škole ekonomické v Praze, se zúčastní semináře o moderních formách výuky s důrazem na využití případových studií na Harvard Business School, spojeného se třemi měsíci praxe na University of Denver. Cílem je lepší využiti případových studii při výuce na Vysoké škole ekonomické.

Július Hodosy, MD, PhD, Fakultní nemocnice, Komenského universita, Bratislava, se bude zabývat studiem pracovních postupů a organizaci oddělení prvni pomoci ve spolupráci s Mercy Hospital, Iowa City. Cílem je zlepšení organizace a tím kvality poskytované péče na oddělení prvni pomoci Fakultní nemocnice university Komenského.

Richard Salzman, MD, PhD, Fakultní nemocnice svaté Anny v Brně, má v úmyslu navázat spolupráci mezi the Memorial Sloan-Kettering Cancer, špičkovým pracovištěm specializovaném na léčeni rakoviny hlavy a krční páteře a otorinolaryngologickým oddělením chirurgie hlavy a krční páteře nemocnice svaté Anny při Masarykově universitě v Brně.

Naděžda Špidurová Matějková, Masarykova universita v Brně, se zúčastní studia a získávání zkušeností o právním vzděláni a tvorbě nových studijních programů na Northwestern a University of Illinois spojené s praxí na John Marshall School of Law, University of Chicago.

Americký fond nabízí mladým vedoucím pracovníkům v oborech zdravotnictví, vzdělávání a ochraně životního prostředí z České a Slovenské republiky financování krátkodobých studijních stáží v USA. Vyhlášeni dalšího kola pro žádosti do programu bude oznámeno na webových stránkách fondu.

The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies je nástupce the American Fund for Czechoslovak Relief, který byl registrován v roce 1990 jako nástupce the American Fund for Czechoslovak Refugees založeného v roce 1948. Fond pomohl tisícům Čechů a Slováků utéci před komunismem a usadit se ve Spojených státech. Mezi zakladateli Fondu jsou Dr. Jan Papánek, prvni Československý velvyslanec v OSN, Andrew Valuchek, vydavatel českých a slovenských novin v New Yorku, a mnoho dalších osobností, které se odmítly smířit s komunistickou mocí, a pokračovaly ve svém boji proti komunismu ze Spojených států.


www.afcsls.org
www.fulbright.cz
www.fulbright.sk
martin.herman@afcsls.org

Přidáno: 05.05.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.