Co udržuje latinu udržuje při životě? Zájem o vysoké školy

Latina téměř zemřela s rozvojem národních jazyků. Její víc než dva tisíce let dlouhá historie se ale dodnes odráží v řadě běžně používaných slovíček, frází i v terminologii vědeckých oborů. Zdá se tedy, že „mrtvý jazyk“ má dodnes co říct. Student latiny může díky nabytým znalostem získat nejen určitý pocit výjimečnosti, ale především výhodu u přijímacího řízení na vysokou školu.

Ačkoliv výuku latiny zařazují do svých osnov některá čtyřletá a osmiletá gymnázia, řada lidí se s latinskou gramatikou začíná potýkat až při studiu práva, medicíny, filozofie či přírodovědných oborů. Pro ty, kteří takovou šanci neměli, nebo se chtějí na svou vysokoškolskou anabázi začít připravovat dříve, nabízí výuku latiny některé pražské jazykové školy s učebnami v centru města. Nedí divu, že šíře nabídky není velká. Latinsky si v dnešní době člověk může popovídat jen ve Vatikánu a úzce vymezených profesních kolektivech.

Relativně malý zájem o kurzy latiny připravující na studium na vysoké škole potvrzuje i Dana Čepková, majitelka stejnojmenné jazykové školy. „Letos jsme pro malý zájem otevírali jen jeden kurz, do kterého docházejí především zájemci o studium na vysokých školách, které znalost latiny vyžadují. Neučíme je odbornou terminologii, ale zejména základy jazyka,“ říká Čepková.

Většina skupinových kurzů latiny otevřených pro veřejnost má několik úrovní. Základní kurzy, zaměřené na ovládnutí základů jazyka, mohou někteří zájemci využít jako přípravné kurzy na vysoké školy. Pro ty, kteří se se základy jednoduše nespokojí, organizuje velká část jazykových škol se začátečnickými kurzy latiny i pokročilejší úrovně. Některé firmy vyučují latinu i v rámci individuálních kurzů a firemního vzdělávání.

Veřejné skupinové kurzy latinského jazyka, které organizují pražské jazykové školy:

Jazyková škola
Umístění
Dostupné úrovně
Počet hodin v týdnu
Cena za semestr
Agentura Babylon Praha 3, Praha 10 -
podle dohody
podle počtu lidí (miniskupiny 2 až 3) a délky vyučovací hodiny 150 až 400 Kč za hodinu výuky
Dana Čepková Praha 1 začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
podle zájmu
podle zájmu
Jazyková škola Hlavního města Prahy Praha 1 začátečníci, pokročilejší začátečníci, mírně pokročilí
2 vyučovací hodiny
6000 Kč
Jazykový institut Praha
Praha 1 začátečníci
1 x 2 vyučovací hodiny
5520 Kč
Lingua Sandy Praha 1 začátečníci, mírně pokročilí, v případě zájmu i další stupně
1 x 2 vyučovací hodiny
3500 Kč

Článek vznikl v rámci projektu Futura financovaného Evropským sociálním fondem, Českou republikou a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt Institut, o.p.s.

Přidáno: 29.05.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.