Co říkají o BIVŠ její studenti?

Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ) je jedna z nejdéle působících soukromých vysokých škol v České republice. Více než 400 vysokoškolských pedagogů a 5500 studentů se podílí na budování kvalitního pedagogicko výzkumného zázemí vysoké školy.

Bankovní institut vysoká škola, a.s. se řadí k vysokoškolským institucím, které se ve své činnosti nezaměřují výlučně na „produkci absolventů“, ale věnuje velkou pozornost i rozvíjení vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti studentů a pedagogů.

Na BIVŠ studuje řada významných osobností, sportovců, ale i umělců, kteří ve svém životě dosáhli nemalých úspěchů. Patří k nim také cyklista Radek Krummer, který studuje Právní administrativu v podnikatelské sféře na pobočce v Karlových Varech. Na otázku proč si vybral tento obor odpovídá: „Mnoho věcí, které se ve škole dozvím, mohu aplikovat v běžném životě a v práci. Dalším důvodem byl osobní zájem o ekonomii a právo.“

Iveta Pešková studuje obor Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb. Před devatenácti lety vybudovala občanské sdružení PROSAZ, kterému je podle svých slov „takovou maminkou“ a spolu se svým pětašedesátičlenným týmem se ho už devatenáct let snaží držet, protože dnešní doba neziskovému sektoru příliš nepřeje.

Novinkou nejen pro paní Peškovou, ale i ostatní současné a budoucí hendikepované studenty Bankovního institutu vysoké školy je možnost studia s 50% slevou. Budova BIVŠ je samozřejmě naprosto bezbariérová. Ředitelka sdružení PROSAZ dodává: „Budova je úžasná. Pro pohyb vozíčkáře naprosto bezproblémová.“ Připouští sice, že některé učebny jsou pro vozík složitější, ale vzápětí dodává, že v tom jí pomáhá přístup profesorů. „Třeba poslední písemku jsem psala u katedry, protože jsem nemohla zajet do uličky. Ale přístup ke mně je naprosto normální a toho si i cením.“ Paní Pešková si chválí, že nepociťuje žádné úlevy ani privilegia.

Reprezentantem BIVŠ na letošních akademických hrách je Michal Pavlíček. Svůj první sportovní sen – mít černý pás v karate a závodit – si už splnil. Rád by se stal úspěšným podnikatelem v oboru, který na Bankovním institutu studuje, a proto plánuje po ukončení bakalářského titulu školu na nějaký čas přerušit a zaměřit se na vydělávání peněz. Dokončit magisterské studium si však dal za cíl do svých třiceti let.

Aleksandra Kojičová a Tomáš Macek prožili několik měsíců na výměnné studijní stáži v Dánsku, o které říkají: „Tento semestr v Dánsku daleko předčil naše očekávání. Zažili jsme pět úžasných měsíců. Poznali jsme novou zemi a její kulturu, vyzkoušeli si zcela jiný systém studia v angličtině.  Zlepšili jsme své jazykové znalosti a potkali spoustu zajímavých lidí. Avšak to nejdůležitější, co jsme získali, je zkušenost, která je skutečně k nezaplacení.“

BIVŠ se odlišuje od ostatních vysokých škol především dlouholetou mezinárodní zkušeností jak samotné školy, tak prostřednictvím partnerských vysokých škol a mezinárodních oborových asociací, kterými je členem. Škola patří do německého vzdělávacího holdingu COGNOS AG, jehož součástí jsou školy i s několikasetletou tradicí, např. Hochschule Fresenius – university of applied science, působící v Německu od roku 1848.

Co studium na BIVŠ přináší studentům:
- výborné uplatnění absolventů
(téměř všichni absolventi BIVŠ v době ukončení školy mají uplatnění v praxi)
- pedagogický tým se zkušenostmi z praxe i z akademického prostředí
- aktuální informace z praxe a výzkumů

- servis pod jednou střechou (učebny, přednáškové sály, studovna, knihovna, stravování, golfový simulátor, posilovna aj.)
- možnost studovat na 5ti střediscích v regionech ČR, na Slovensku a v Kyjevě
- bezbariérový přístup
- moderní zázemí
- možnost realizace studentů ve školním časopise a dalších mimoškolních aktivitách
(pořádání akcí pro studenty, výstavy, sportovní reprezentace na ČAH, reprezentace na konferencích, výzkumných projektech a další)
- zahraniční stáže (pracovní stáže zprostředkované organizací AIESEC, studijní stáže v rámci výměnných programů ERASMUS nebo v rámci vlastních mezinárodních poboček)

V bakalářských oborech BIVŠ lze studovat Bankovní management (v českém, anglickém a ruském jazyce), Oceňování majetku, Elektronické obchodování, Veřejnou správu a EU, Ekonomiku a management malého a středního podnikání, Ekonomiku a management zdravotních a sociálních služeb, Pojišťovnictví, Informační technologie,.
Magisterské obory BIVŠ nabízí: Finance a Informační technologie a management.

Bankovní institut připravuje studenty především do praxe. Součástí strategie vysoké školy je i uplatnitelnost studentů na mezinárodním trhu práce. Téměř všichni absolventi v době, kdy skládají státní zkoušky již pracují. Absolventi najdou uplatnění v oblastech bankovnictví, podnikatelské sféře, veřejné správě a oblasti práva. BIVŠ má přibližně polovinu zahraničních a polovinu českých studentů. Jedná o nepřímý důkaz toho, že absolventi mají výborné uplatnění i na zahraničních trzích práce, zejména pak na Slovensku, Maďarsku v celé výhodní a západní Evropě.

Přidáno: 23.06.2010, Zdroj: Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.