Cizí jazyky: znalost je nezbytná součást kvalitního vzdělání

University of Northern Virginia - Prague Zkušenosti pedagogů a studentů UNVA-Prague

Perfektní znalost cizího jazyka a vysokoškolský diplom z prestižní univerzity je dnes snem mnoha mladých lidí a tím pravým klíčem k otevření brány úspěšné kariéry.

Vysokoškolské studium je v současné době stejně žádaným artiklem jako jakýkoliv jiný produkt moderní technologie a o své studenty svádějí soukromé vzdělávací instituce nelítostný souboj. Účast velkého množství škol na vzdělávacích veletrzích je toho jasným důkazem. Všechny pak vymýšlejí stále nové rozšiřující programy, které by zaujaly svojí kvalitou a vzbudily co největší pozornost u mladé generace.

Zájemci o studium přijíždějí na tato setkání, často v doprovodu svých pedagogů, studijních poradců nebo i rodičů, seznamují se s typy nabízených programů a pečlivě vybírají, která ze škol by nejlépe splňovala jejich požadavky.

Pravidelným účastníkem veletrhů je i pobočka americké univerzity s oficiální akreditací ve Spojených státech působící v Praze, University of NorthernVirginia - Prague.

Nabízí vysokoškolské vzdělání v oblasti obchodu v anglickém jazyce. Studenti po úspěšném absolvování získají titul Bakalář (BSBA) a MBA.
Cílem této soukromé vysoké školy je poskytovat vzdělání v oboru, kdy je současně věnována velká pozornost vytříbení znalosti anglického jazyka pro potřeby příslušných profesí. Celý vzdělávací proces je veden jednoznačným poselstvím, zdůrazňujícím, že kultivovaný projev v cizím jazyce je dnes nezbytnou součástí kvalitního vzdělání.

Studenti se nejen vzdělávají ve zvolených oborech - management, marketing, finance - ale tím, že pocházejí z celého světa UNVA Praguea vytvářejí multikulturní prostředí se i učí vzájemnému respektu a porozumění k jiným národům a kulturám. Zvyknou si naslouchat společnému jazyku - angličtině - v mnoha odlišných podobách a akcentech. V budoucí kariéře se pak díky těmto schopnostem snadno orientují i v zahraničních firmách a nadnárodních korporacích kdekoliv na světě.

Zástupci UNVA - Prague potvrzují svými zkušenostmi ze setkání se zájemci o studium, že každým rokem jsou mladí lidé lépe informováni o nabízených možnostech a jedním ze současných žhavých trendů je studium v cizím jazyce doprovázené možností vzdělávání i v pobočkách školy v zahraničí.

Stále přesto zůstává při rozhodování nejčastější otázkou zájemců, zda bude jejich znalost anglického jazyka pro studium dostačující. Proto se vedení univerzity rozhodlo nabídnout také přípravné kurzy anglického jazyka, po jejichž absolvování může student již bez obav navázat vlastním studiem zvoleného programu.

Příjemným zjištěním pro všechny zájemce je forma přijímacího řízení.

Je pochopitelně zcela samozřejmé, že zájemce o studium bakalářského programu musí doložit předešlé vzdělání maturitním vysvědčením nebo jinou srovnatelnou zkouškou a pro studium MBA, bakalářským nebo jiným vysokoškolským diplomem. Uchazeči, kteří své předešlé vzdělání neabsolvovali v anglickém jazyce, doloží svou znalost testy Toefl, Cambridge nebo případně mohou přímo ve škole složit test Acuplacer jako součást přijímacího řízení.

Dále však místo klasických příjímacích zkoušek předloží motivační esej a následuje osobní pohovor v anličtině se zástupcem školy. Zájemci o studium si při pohovoru s pedagogem ověří své schopnosti hovořit a porozumět a na jeho doporučení pak mohou v případě potřeby začít navštěvovat přípravné kurzy. Zároveň mohou na základě dohody návštívit přímo i výuku, aby se sami přesvědčili, zda je jejich znalost dostačující a kde by mohli eventuálně své znalosti ještě vylepšit.

V současné době již v UNVA - Prague probíhá několik přípravných kurzů. Tyto kurzy jsou velmi intenzivní. Vyučování se koná třikrát týdně ve dvouhodinových blocích, v moderně vybavených učebnách, přímo v prostorách univerzity v centru Prahy. Celý kurz trvá tři měsíce.

Vlastní výuka je vedena interaktivním způsobem. Studentova pozornost musí být neustále v plné pohotovosti a musí být také připraven na nepřetržitou spolupráci s lektorem i se svými spolužáky.

Vyučováním ve škole ale pochopitelně studium žádného jazyka nekončí a patří k němu i mimoškolní příprava, především čtení a psaní.

Zcela určitě se kurzy jeví jako náročný podnik, ale tvůrci programu ze zkušeností vědí, že posluchači během studia nejen úspěšně zvládají výuku, ale mnozí z nich i své zaměstnání.

Filozofií těchto kurzů je dodat mladým lidem nejen vzdělání, ale povzbudit je i k další činnosti a dodat zdravou sebedůvěru v často podceňované schopnosti.
Se zkušenostmi z přípravných kurzů a svými pocity jistoty a nejistoty před nimi nám nabídli poskytnout informace někteří z jejich účastníků.

Helena - studentka
„Delší dobu jsem angličtinu aktivně nepoužívala, neměla jsem proto jistotu, že bych zvládla studium americké vysoké školy vedené rodilými mluvčími. Velmi jsem uvítala možnost vyzkoušet si znalosti nanečisto v přípravném kurzu, který mi dodal nejen jistotu pohybovat se v anglicky mluvícím prostředí, kde se mísí kultury z celého světa, ale i rozšířil znalosti obchodní angličtiny, se kterou jsem se dosud setkala jen okrajově. Dalším přínosem tohoto kurzu bylo pro mě vytváření modelových situací k prezentacím před tabulí, což mi pomohlo získat potřebné sebevědomí k vystupování před větší skupinou lidí.“

Radek - student
„Protože jsem anglický jazyk nepoužíval téměř osm let, možnost absolvovat přípravný kurz před začátkem studia jsem opravdu uvítal. Ze začátku jsem měl trému se anglicky projevovat, ale na kurzu jsem získal potřebné sebevědomí- ať už díky prezentacím u tabule, tak i díky tomu, že jsem se chtěl dorozumět se svými spolužáky a jiná možnost než angličtina zkrátka nebyla.”

Vince - lektor
„Přípravné kurzy angličtiny poskytují budoucím studentům nezbytné jazykové dovednosti, důležité pro jejich univerzitní studium v cizím jazyce. Účelem kurzu je dát studentům sebejistotu v komplexním užívání angličtiny od psaní na akademické úrovni, porozumění textům a poslechu, až po mluvený projev. Kurz vytváří prostředí, které také dokonale připraví studenty pro vyučování odborných předmětů na univerzitě. Je to skvělá příležitost pro ty posluchače, kteří chtějí vynikat při vysokoškolském studiu.
Největší radost a uspokojení jsem pocítil při závěrečné studentské prezentaci na zvolené ekonomické téma. Pouze jsem pozoroval a poslouchal studenty, jejichž jedinou pomůckou bylo pár poznámek na kousku papíru. Způsob, jakým používali slovní zásobu, která je problematická i pro průměrného rodilého mluvčího, mi dal báječný pocit smysluplnosti mé práce.“

Courtney - lektorka
“Přípravné kurzy angličtiny jsou pro studenty velkým přínosem především proto, že si vytříbí znalosti jak mluvené, tak psané angličtiny nezbytné pro obchodní studia. S potěšením sleduji zlepšování dorozumívacích schopností studentů například při diskuzích o perspektivách současného mezinárodního obchodu.
Myslím, že tyto kurzy jsou efektivní připravou pro studium na univerzitě.“

Claire - lektorka
“Na UNVA-Prague se za studiem v angličtině sjíždějí zájemci z celého světa.
Díky této pestré národnostní a kulturní mozaice, je působení na této univerzitě unikátní a naplňující zkušenost.”

Přidáno: 13.02.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.