Čipové ISIC karty pro středoškoláky

Po tříletém zkušebním provozu čipových studentských karet ISIC, kterého se zúčastnilo téměř 17 000 studentů 60 pražských a 20 mimopražských škol, bude od letošního září projekt zpřístupněn také dalším, zejména mimopražským středním a vyšším odborným školám. „Pilotní školy, které se zúčastnily projektu, nám předaly cenné zkušenosti. Čipový ISIC se osvědčil, jak v rámci interních vstupních, docházkových a stravovacích systémů jednotlivých škol, tak i v systému Pražské hromadné dopravy. Studenti oceňují zejména jednoduchost systému a možnost používání jedné karty na vše,“ uvedl Tomáš Vyskočil, ISIC manager pro ČR.

Čipová karta ISIC slouží k přístupu do školy, knihovny, jídelny, k objednávání a placení obědů, kopírování, sledování docházky nebo zpřístupnění studijních výsledků v elektronické podobě rodičům. Školy, které se rozhodnou projektu zúčastnit, umožní svým studentům využívat studentských slev a výhod mezinárodního identifikačního průkazu studenta ISIC a zároveň jim poskytnou možnost komfortního využívání služeb v rámci integrovaného systému školy.

“Naše škola se zapojila do projektu již v roce 2005, jako pilotní. Po dohodě vedení školy se SRPŠ, karta ISIC nahradila žákovský průkaz a používají jej všichni žáci! U této příležitosti byl obnoven IS ve školní jídelně, který využívá pro ověření právě karty ISIC/ITIC. Tento systém postupně rozšiřujeme o elektronické otevírání dveří po budově školy a o docházkový systém. Žáci mají také k dispozici samoobslužnou kopírku s ověřováním na bázi karet ISIC. Každoročně také škola organizuje hromadné objednávky cestovního pojištění pro držitele průkazů ISIC/ITIC. Počet pojištění každoročně stoupá. Za dobu projektu jsme se na škole nesetkali s jakýmikoliv protesty proti kartám ISIC. Dá se přímo říci, že žáci se zajímají o aktivní využívání těchto průkazů i k mimoškolním aktivitám,“ uvedl Tomáš Zachat, vedoucí informačního centra SPŠ, Praha 10, Na Třebešíně 2299.

Čipové karty už fungují téměř na všech veřejných vysokých školách v ČR a v současné době na elektronický systém začínají přecházet i školy střední a vyšší odborné. Školy zavedením čipových karet získávají mnoho výhod. Zavedení čipových ISIC karet přináší například i zvýšení bezpečnosti ve školách. Průkazy jsou opatřené fotografií držitele a poskytují tak kromě elektronické kontroly i možnost vizuální kontroly osob vstupujících do objektů školy.
Výhodou pro rodiče je možnost získání přehledu o školních finančních výdajích svých dětí, kartu totiž lze „nabíjet“ kreditem, který následně může být použit pouze pro školní potřeby a rodiče tak mají jistotu, že svěřené prostředky byly opravdu použity např. na nákup oběda.

Kromě zvýšené bezpečnosti odpadají školám náklady spojené s úkony, které karty zajišťují elektronicky, případně jsou výrazně zjednodušeny a zefektivněny (ostraha, administrativa, evidence žáků). Při vhodném propojení systému s internetem si mohou rodiče kontrolovat docházku svého potomka a některé školy jim elektronicky zprostředkovávají i přehled klasifikace.

Zavedení čipových karet však pro studenta znamená také náklad. Proto, aby byl tento finanční vklad odpovídajícím způsobem vyvážen, školy mohou studentům nabídnout právě čipovou kartu ISIC, která je zároveň mezinárodně uznávaným průkazem studenta, a kterou mohou studenti využívat k čerpání studentských benefitů v ČR i zahraničí. V Česku jsou pro studenty připraveny slevy v lyžařských areálech, knihkupectvích, kinech, divadlech, na hudebních festivalech nebo ve sportovních zařízeních, mohou si zařídit výhodné cestovní pojištění, získat slevy na dopravu, ubytování a další benefity. První pořízení čipové karty ISIC vyjde studenta na 230 Kč, prodloužení platnosti každý další rok stojí 120 Kč, takže počáteční investice se studentům vrátí během prvních pár použití karty. Distributorem mezinárodních studentských průkazů ISIC pro českou republiku je z pověření World Youth and Student Educational and Travel Confederation společnost GTS ALIVE s.r.o. (www.alive.cz). Středním školám je v rámci tohoto programu nabízen kompletní servis od výroby karet po správu dat v databázi a konzultace. Průkaz je vydáván pod záštitou EU a UNESCO.

Základní fakta o kartě  ISIC

- jediný mezinárodně platný průkaz studenta vydávaný pod záštitou UNESCO a EU
- garantem karty ISIC je World Youth and Student Educational and Travel Confederation (WYSETC)
- průkaz je akceptován ve 120 zemích po celém světě
- studentům slouží již od roku 1955
- v ČR je 231842 držitelů karty ISIC (2006/07)
- karta poskytuje výhody na cca 1600 místech po celé ČR (cestování, ubytování, kultura, sport, nákupy, pojištění, bankovnictví)
- od roku 2002 drží Česká republika mezi 120 členskými zeměmi prvenství v rozvoji ISIC benefitů
- pozitivní zkušenosti s rozvojem čipových karet na VŠ – úspěšně zavedena na 23 veřejných vysokých školách v ČR
- úspěšná spolupráce s 80 středními školami
- karta ISIC je certifikována normou ISO, obsahuje bezpečnostní znaky, osobní data držitelů jsou zaznamenána elektronicky, což zabraňuje zneužití karty
- ISIC karta svým držitelům poskytuje informační servis v podobě webového portálu www.alive.cz, ALIVE magazínu, pravidelné road show ALIVE tour a dalších komunikačních aktivit

- GTS ALIVE s.r.o. je odborníkem na slevové karty. Kromě ISIC pro SŠ a VŠ vydává i kartu ISIC SCHOLAR pro žáky základních škol, ITIC pro učitele a ALIVE pro nestudenty do 26 let

Studenti využívají ISIC už přes 50 let

Slevová karta ISIC je jediným mezinárodně uznávaným dokladem studenta, který jako nástroj podpory mobility studentů garantuje organizace UNESCO. Karta ISIC má za sebou dlouhou historii, studenti si její první výhody mohli dopřát už v roce 1955. Myšlenka vzniku průkazu, který bude pomáhat studentům, však sahá ještě dál. V roce 1949 studentské unie založily International Student Travel Confederation (ISTC). Jejím cílem bylo zpřístupnit studentům a mladým lidem cestování, jako jednu z cest vytváření mezinárodního porozumění v poválečném světě. Dnes mohou držitelé karty využít výhody ve 120 zemích.

ISIC v České republice

V České republice si zelená kartička již dávno získala značnou popularitu. Ve své peněžence ji má téměř 232 000 českých studentů, kteří mohou využít nejrůznější druhy výhod na cca 1600 místech po celé ČR. Česká republika je dlouhodobě vyhlašována jako země s největším rozvojem benefitů. Oficiálním vydavatelem průkazů v ČR je, na základě pověření světové organizace World Youth and Student Educational and Travel Confederation (WYSETC), společnost GTS ALIVE, karty jsou vydávány pod záštitou EU a UNESCO.

České univerzity zavedly kombinovanou čipovou kartu ISIC

23 největších českých univerzit již používá kombinovanou čipovou ISIC kartu, která kromě klasických výhod slouží studentům k řešení praktických úkonů v rámci systému  jejich škol, mohou se jejím prostřednictvím přihlašovat ke zkouškám, poskytuje přístup do knihoven nebo univerzitní jídelny.

„Za celou dobu, tj. od roku 1999, kdy prvními průkopníky byla Masarykova univerzita v Brně a Ostravská univerzita, neobdrželo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádnou stížnost. A tento průkaz používají vedle výše uvedených vysokých škol dnes všechny velké univerzity včetně UK, ČVUT,  VUT v Brně, Vysoké školy Báňské – TU Ostrava a dalších.  Nezanedbatelným faktem je rovněž skutečnost, že se jedná o průkaz schválený a podporovaný organizací UNESCO i Evropskou unií. Velice si vážíme této dlouholeté a pro studenty i pedagogy také přínosné spolupráce.“
Václav Vaniš - ředitel odboru vysokých škol MŠMT ČR, 2007

Čipovou ISIC kartu využívají univerzity:

UK v Praze, AMU v Praze, AVU v Praze, VŠE v Praze, VŠCHT Praha, ČVUT v Praze, VŠUP v Praze, ČZU v Praze, JČU v Českých Budějovicích, VŠB-TU v Ostravě, OSU v Ostravě, MU v Brně, MZLU v Brně, VFU v Brně, VUT v Brně, UHK v Hradci Králové, UP v Olomouci, TU v Liberci, UJEP v Ústí n. L., VŠP v Jihlavě, JAMU v Brně, UTB ve Zlíně, SU v Opavě.

Jak získat průkaz ISIC?

Držitelem ISIC karty se může stát každý, kdo je žákem nebo studentem středního odborného učiliště, střední, vyšší odborné nebo vysoké školy plně uznávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR. Nárok na ISIC kartu mají rovněž studenti jednoletého studia jazyků akreditovaného MŠMT jako pomaturitní studium. Získání průkazu ISIC je vázáno na prezenční formu studia, zároveň však není omezeno horní ani dolní věkovou hranicí. Žáci základních škol nárok na průkaz ISIC nemají, výjimku tvoří pouze studenti víceletých gymnázií, kteří však kartu mohou získat až od 12 let.

Učitelům je určena karta ITIC

Karta ITIC je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. Učitelé s touto kartou získají mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času u nás i v zahraničí. Držitelem karty se můžete stát každý, kdo je zaměstnán jako učitel po dobu minimálně jednoho roku, přičemž škola, na které vyučuje je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Vybrané ISIC benefity v ČR

- Příspěvek na kartu ISIC - příspěvek 200 Kč na kartu ISIC při zřízení konta G2 v Komerční Bance a České spořitelně
- Hudební a filmové festivaly - každoročně cca 30 festivalů
Colours of Ostrava - 110 Kč
Rock for People – 100 Kč
Sázavafest – 100 Kč
Vizovické trnkobraní - 60 Kč
Eurotrialog Mikulov – 50 Kč
- Lyžařské areály - každou zimu - 14 lyžařských areálů 
Skiareál Špindlerův mlýn – sleva – 20%
Červenohorské sedlo – sleva 15%
Kohůtka, Razula - sleva -  20%
- Dopravci - České dráhy, Interbobikbus, ČSAD Semily, ČSAD Jihotrans
- Restaurace
KFC, McDonald´s - výhodné ISIC nabídky
Pizzeria Einstein – menu 2 za 1
Pizzeria Karavella – menu 2 za 1
- Obchody - Lee, Wrangler – sleva 20%, Levi´s - sleva 10%, Sunset Suits - sleva - 10% , Snowboard Zezula Brno – sleva 10%, Sportisimo 10%, Hudy Sport 7%, knihkupectví Barvič a Novotný, Beta Dobrovský, Neoluxor 10%, HP Market 30%
- Zábava - Divadlo Husa na Provázku, Divadlo v Dlouhé - sleva 30%, Village Cinemas, CineStar – snížené vstupné.
- Autoškoly – autoškola Canocar Brno, Navrátil Brno, autoškola Kříž - Praha a Středočeský kraj
- Ubytování v ČR - síť hotelů OREA Hotels - sleva 2 za 1, kempy a chatové osady
- Cestovní pojištění - cestovní pojištění Uniqa v několika variantách za jedinečnou cenu 200 - 400 Kč (dle zvolené varianty) za celou dobu platnosti karty

Kompletní seznam slev a dalších informací jsou k dispozici na www.alive.cz, nebo www.isic.org.

Přidáno: 26.08.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.