CEVRO Institut - nová vysoká škola v centru Prahy

CEVRO InstitutNově otevřená vysoká škola CEVRO Institut nabízí v akademickém roce 2006/2007 dva studijní programy bakalářského typu studia: obor veřejná správa a obor politologie a mezinárodní vztahy.
CEVRO Institut je moderní soukromá vysoká škola, jejíž sídlo se nachází přímo ve středu Prahy v budově slavné Měšťanské besedy. CEVRO Institut je stabilní a respektovanou vzdělávací a výzkumnou institucí působící v rámci Evropského vzdělávacího prostoru. Mezi základní sdílené hodnoty školy patří principy moderní liberální demokracie, otevřenost diskuse, služba veřejnosti, vstřícnost vůči partnerům a respekt vůči oponentům.

Studium na vysoké škole CEVRO Institut je zaměřeno zejména na oblast společenskovědních disciplín s praktickým využitím v oblasti veřejného života.

Studijní program Právní specializace s oborem veřejná správa je zaměřen na získání kompletních znalostí o veřejné správě, její organizaci a činnosti, o veřejných rozpočtech, včetně základního právního, politologického a ekonomického pojmového aparátu. Součástí studia je také získání znalostí z oboru sociologie a psychologie, potřebné pro pochopení a praktické zvládnutí vztahů mezi subjekty veřejné správy a jejími adresáty. Velký důraz je v oboru kladen na zvládnutí teorie a praxe správního procesu, včetně schopnosti prakticky rozhodovat ve veřejné správě, a to zejména na základě znalosti hmotně právní úpravy důležitých oblastí veřejné správy, správního práva a v potřebné míře i oborů práva soukromého.

Studijní program Politologie s oborem Politologie a mezinárodní vztahy je profilován předměty, jež každého studenta seznámí s problematikou vývoje teoretického zkoumání politické sféry (dějiny politického myšlení, politické ideologie, teorie mezinárodních vztahů), s výzkumem a srovnáváním politických systémů, režimů a institucí (komparativní politologie, problémy moderní demokracie, volební studia), s analýzou hlavních aktérů mezinárodní politiky (zahraniční politika a národní zájmy), se základními problémy soudobých mezinárodních vztahů (bezpečnostní studia, diplomatická praxe), jakož i s moderními přístupy k prezentaci politických idejí, programů a osobností (politický marketing).

Pro studenty vysoké školy CEVRO Institut jsou připraveny reprezentativní prostory Měšťanské besedy v centru Prahy, které po rozsáhlé rekonstrukci získali moderní ráz a poskytují vysoký standard zázemí pro výuku i studium. Posluchárny jsou vybaveny moderní prezentační technikou a jsou plně klimatizovány. Studenti mohou využívat počítačové studovny, stejně jako bohatě vybavenou knihovnu.

Pedagogický sbor vysoké školy CEVRO Institut je tvořen nejen předními odborníky akademického života v oboru veřejná správa a politologie, ale i známými osobnostmi, kteří do výuky přenášejí své poznatky z praxe.
Studium na vysoké škole CEVRO Institut Vám umožní získat dokonalý přehled o dění všude kolem Vás. Je vhodnou průpravou nejen pro budoucí manažery v oblasti veřejné sféry, ale i pro specialisty v celé škále soukromých společností. Studium na vysoké škole CEVRO Institut se vyplatí!

WWW.CEVROINSTITUT.CZ

Přidáno: 25.09.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.