Čeští žáci umí používat sociální sítě, zaostávají ve vyhledávání po internetu

Jaké počítačové dovednosti budou potřeba v nejbližší budoucnosti?  Na toto téma se dnes vedla diskuse v rámci Národní konference zaměřené na šíření a zhodnocení celoročních výsledků kampaně e-Skills for Jobs 2014 na národní i evropské úrovni. Evropská kampaň si klade za cíl motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol pro studium a profesní uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Zástupci Domu zahraniční spolupráce a partneři kampaně představili národní iniciativy v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a diskutovali nad tématy, které se dotýkají současných trendů výuky ICT ve školách a následného uplatnění na trhu práce. Poslední odhady ukazují, že v nejbližších letech bude až 90 % pracovních míst vyžadovat alespoň základní znalost informačních technologií. Bez těchto dovedností nebude možné získat kvalifikovanou práci. ICT sektor nejen v ČR, ale po celé Evropě se potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborníků.

Hlavní aktivitou kampaně realizovanou Domem zahraniční spolupráce byl IT Fitness test (www.itfitness.cz), který hodnotil počítačové dovedností především u žáků základních a středních škol, vyzkoušet si jej mohl ale každý, kdo měl zájem. Test byl zpracován ve dvou variantách obtížnosti, které měly reflektovat úroveň znalostí jednotlivých věkových kategorií. Cílem testu bylo zjištění míry počítačových dovedností testovaného a odhalení oblastí, v nichž je možné se nadále vzdělávat. Celkem se testu v roce 2014 zúčastnilo 13 666 především mladých lidí, průměrný věk se pohyboval mezi 11 až 20 lety.

Výsledky testu ukázaly, v čem se čeští studenti a další uživatelé informačních technologií dobře orientují a v čem by se měli více rozvíjet.

Žákům základních škol se nejvíce dařilo v otázkách týkajících se e-mailové komunikace, užívání sociálních sítí a úprav pravopisu v textových editorech. Naopak největší problém měli s vyhledáváním praktických informací na internetu. Žáci středních škol prokázali největší znalosti v bezpečnosti na internetu mobilních zařízení. Nízká úroveň znalostí se projevila u otázek zaměřujících se na práci s tabulkovými editory“, uvedla k výsledkům testu Barbora Grečnerová z Domu zahraniční spolupráce, koordinátorka kampaně v České republice.

e-Skills for Jobs 2014 je kampaň iniciována Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl Evropské komise. Jejím realizátorem na evropské úrovni je European Schoolnet a DIGITALEUROPE, v České republice ji koordinuje Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz).
Do kampaně se v roce 2014 zapojily školy z celé České republiky, které připravily pro své žáky, rodiče i širokou veřejnost různorodé akce za účelem propagace vzdělávání se v ICT.  Velkou motivací byla i účast širokého spektra partnerů z řad významných nadnárodních IT firem, středních i menších národních podniků, vysokých škol, vědeckých pracovišť i neziskových organizací. Kompletní výčet partnerů naleznete na www.itfitness.cz.

Přidáno: 21.11.2014, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.