Čeští učitelé versus Evropa

Česko má největší počet žen na primární úrovni vzdělávání ze všech zemí EU, Turecko nejmenší. Slovenští a litevští učitelé patří mezi ty s nejnižšími platy, nejlépe placení jsou kantoři v Německu. I takové informace přináší nejnovější publikace evropské informační sítě Eurydice Klíčové údaje o učitelích a ředitelích škol v Evropě. Studie mapuje současný stav a roli učitelů ve dvaatřiceti zemích (kromě členských zemí EU byla do studie zahrnuta i data z Turecka, Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Chorvatska).  

Obsáhlá publikace se zaměřuje na situaci v preprimárním, primárním a sekundárním vzdělávání. Komparativní metodou porovnává šest tematických celků: přípravné vzdělávání učitelů a podpora začínajících učitelů; přijímání nových pracovníků, zaměstnavatelé a smlouvy; další profesní rozvoj a mobilita; pracovní podmínky a platy; autonomie a odpovědnost učitelů a ředitelů škol.

Nejhůře jsou na tom Rumuni a Slováci

Jedním ze sledovaných dat jsou i výše učitelských platů. Obecně se dá říci, že mzdy ve všech sledovaných zemích jsou nižší na prvním stupni, postupně se zvyšují na druhém. Studie poměřuje výši platu vzhledem k HDP na obyvatele dané země.
Minimální základní hrubé platy jsou nejnižší na Slovensku, v Rumunsku, Lotyšsku a Litvě, tam je základní mzda dokonce nižší než polovina HDP. Nejlépe jsou na tom v Turecku, tamní učitelé si na základním stupni přijdou dokonce na 150 % HDP, následuje Německo (141 %) a Španělsko (133 %). Maximální výše platů českých učitelů je sice dvojnásobná než mzdy nastupujících aspirantů na kantorské povolání, ale ani tato horní platová třída, – kterou český učitel dosáhne až po třiceti letech praxe – nepřekoná HDP České republiky.

Učitel nebo učitelka?

Studie potvrzuje i z českého prostředí známý fenomén feminizace školství, což je problém napříč všemi evropskými zeměmi. Obecné pravidlo „čím mladší děti, tím vyšší podíl žen“ je tu s většími, tu s menšími výkyvy zcela naplňován. Genderová nerovnováha je nejvyšší na primárním stupni (95 % žen v učitelském sboru spolu s Českou republikou má například i Itálie). Naopak v Turecku je poměr žen a mužů téměř vyrovnán, muži „prohrávají“ o pouhá dvě procenta. Řídicí a manažerské pozice jsou oproti tomu doménou mužského pohlaví.

Evropští učitelé nepřesluhují; oproti jiným povoláním učitelé a učitelky odcházejí do důchodu, jakmile se jim naskytne první příležitost. Stárnutí populace se projevuje i v učitelském povolání, více než polovina všech učitelů je starší padesáti let, a to v plné třetině všech sledovaných zemí.  Naopak mladí učitelé do třiceti let jsou aktuálně „nedostatkové zboží“; spojení obou faktorů (stárnutí učitelských sborů a omezený příliv mladých) je jedním z hlavních problémů současného školství. Řešení je jasné: větší počet motivačních programů pro nové učitele, kteří často opouštějí kantorské povolání již v raném stádiu své kariéry, a odcházejí pracovat do jiných oborů.

Podpora mladých

Kromě Francie, Španělska, Řecka a Kypru nemají učitelské posty status definitivy. Pokud se ale – zejména pro nastupující učitele – nevytvoří vhodný motivační systém, mladých odcházejících učitelů bude stále více. Jednou z možností, jak si nastupující generaci učitelů udržet, je tzv. mentoring – starší učitel s mnohaletou zkušeností zaučuje, sleduje a pomáhá mladému kolegovi. Státem řízené programy uvádění do praxe existují v řadě evropských zemí. Česká republika mezi ně nepatří, individuální podpora nových členů učitelského sboru je však nepsaným pravidlem téměř na všech školách.

Publikace Klíčové údaje o učitelích a ředitelích škol v Evropě je zdarma dostupná na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální kulturu.

Informace o studii i o dalších publikacích a činnostech sítě Eurydice lze nalézt rovněž na webových stránkách NAEP.

Přidáno: 09.10.2013, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.