Čeští studenti umí vyhledávat praktické informace na internetu, rezervy mají v oblasti bezpečnosti

V loňském roce připravil Dům zahraniční spolupráce již počtvrté testování počítačových dovedností v testu IT Fitness. Test probíhal pod záštitou MŠMT v rámci celoevropské kampaně eSkills for Jobs 2015 a tvořilo ho 25 otázek z oblasti informačních technologií. V letošním roce se do testu zapojilo na 16 000 osob, což je o 20% více než v předcházejícím roce. Z toho 7 600 testujících si zvolilo jednodušší test pro základní školy a 8 400 pak test vyšší úrovně pro střední školy a širokou veřejnost. Průměrná úspěšnost činila 45,5 %.

Test ukázal, že žákům základních škol se nejvíce dařilo v otázkách vyhledávání praktických informací na internetu a v práci s Google dokumenty. Překvapivě značné nedostatky se objevily ve znalostech o aplikacích pro tablety a chytré telefony. Žáci středních škol prokázali dobré znalosti v práci s kancelářskými programy, problémy jim nečiní ani vyhledávání na internetu. Naopak rezervy se našly v otázkách bezpečnosti a ochraně počítačových systémů,“ říká k výsledkům testu Pavla Šabatková z Domu zahraniční spolupráce. Nejvyšší dosažená úspěšnost byla 96 %, nejkratší čas vyplnění testu 33 minut a 25 sekund a nejvíce účastníků (273) měla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podrobné výsledky testu IT Fitness testu najdete na stránkách www.itfitness.cz.

Kampaň eSkills for Jobs 2015 – 2016 iniciovaná Evropskou komisí / Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl se snaží informovat mladé lidi i širokou veřejnost o důležitosti digitálních dovedností pro kvalitní život a úspěšný vstup na pracovním trh. Hlavním cílem kampaně je zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a budoucí profesní uplatnění v této oblasti. Také se snaží zvýšit nízké zapojení žen v IT oblasti.

Podle průzkumů Evropské komise bude v nejbližších letech až 90% všech pracovních míst vyžadovat alespoň základní úroveň počítačových dovedností, bez nichž nebude možné získat kvalifikovanou práci. Digitální kompetence jsou nezbytnými dovednostmi 21. století a jejich získávání je klíčovým tématem současného vzdělávání.

Vedle testu IT Fitness proběhly v roce 2015 pod hlavičkou eSkills for Jobs v České republice desítky akcí, připravených třicítkou partnerů. Na evropské úrovni se do kampaně zapojilo 24 zemí. Kampaň zaměřená na zvyšování digitálních kompetencí bude pokračovat i v roce 2016 řadou dalších zajímavých aktivit. Nebude chybět ani test IT Fitness.

Užitečné odkazy:

Evropské stránky kampaně: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/eskills4jobsCZ
Twitter: https://twitter.com/eSkills4JobsCZ

 

Zdroj fotografie: Dům zahraniční spolupráce

 

Přidáno: 01.03.2016, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.