Čeští studenti budou zkoumat přírodu ve vysoké Arktidě

Netradiční seminář s názvem „Environmental Issues in Bilateral Cooperation in Education“ proběhl koncem minulého týdne na Vysokém učení technickém v Brně (VUT). Seminář, organizovaný Domem zahraniční spolupráce, se věnoval výzkumným a vzdělávacím projektům, které byly realizovány v rámci programu Spolupráce škol a stipendia (CZ07)1. Setkání bylo určeno především pracovníkům vysokých škol a dalších typů vzdělávacích institucí, studentům a doktorandům v České republice a Norsku.

Jedním z nejzajímavějších bodů programu byla prezentace na téma Polar ecology course – biosciences, což je společný projekt Centra polární ekologie Jihočeské univerzity (CPE) a Univerzitního centra ve Svalbardu v Norsku (UNIS).

Toto pracoviště uznávané zkušenými odborníky pořádá terénní výzkumy a kurzy pro studenty. Výsledkem dlouhodobé spolupráce obou pracovišť, v Čechách i Norsku, bude vytvoření společného výukového kurzu a zlepšení výukových přístupů v obou zemích. V centrální části souostroví Svalbard (Špicberky) je zároveň umístěna nynější provizorní výzkumná stanice, která slouží českým vědcům jako logistická základna během terénního výzkumu v této oblasti.

S norským centrem UNIS spolupracuje v této oblasti i Masarykova univerzita v Brně, která byla na semináři zastoupena rovněž projektem „Polar ecology course – geosciences“."Studenti v rámci kurzů sbírají materiál pro své bakalářské, magisterské či doktorské práce. Celá řada studentů se terénních expedic účastní opakovaně a pracují zde na svých vědeckých materiálech. Terénní práce ve vysoké Arktidě podléhá přísným bezpečnostním pravidlům. V zahajovacím školení projdou studenti širokou teoretickou přípravou včetně výcviku ve střelbě jako součást obrany před napadením ledním medvědem. Výzkum na Svalbardu je interdisciplinární, zahrnující hlavní obory živé přírody: mikrobiologie-algologie, botanika-rostlinná fyziologie, zoologie-parazitologie. Studie v oborech neživé přírody zajišťujeme částečně sami a částečně ve spolupráci s dalšími pracovišti," říká Josef Elster, který je vedoucím centra polární ekologie a který také povede jeden z bloků semináře.

Univerzitní centrum ve Svalbardu má vůdčí pozici ve vedení výzkumu ekologie na Arktidě, úzce spolupracuje s dalšími norskými univerzitami a mezinárodními organizacemi. Prostřednictvím svých výzkumných programů přispívá k šíření vědecky podloženého povědomí a porozumění o fungování ekosystémů.

Program semináře (projekty zastoupené na semináři) naleznete na této adrese.

Užitečné odkazy:

Polar ecology Course – biosciences
Polar ekology Course – geosciences
Univerzitní centrum ve Svalbardu v Norsku (UNIS): http://www.unis.no

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je také Národní agentura Erasmus+. Informace k programu Erasmus+ naleznete na www.naerasmusplus.cz.

Zdroj úvodní fotografie: Dům zahraniční spolupráce

 

Přidáno: 03.05.2016, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.