České univerzity se již tradičně představí na světovém veletrhu NAFSA v americkém Denveru

Na přelomu května a června se již tradičně zástupci českých vysokých škol zúčastní mezinárodní konference a veletrhu NAFSA. Letošní 68. celosvětové setkání profesionálů z oblasti mezinárodního vzdělávání, pořádané sdružením NAFSA: Associationof International Educators, se bude konat 29.5. - 3. 6. 2016 v americkém Denveru. Dům zahraniční spolupráce na veletrhu už po osmé organizuje stánek Study in the Czech Republic, na kterém se letos bude prezentovat šest českých vysokých škol.

Cílem českého stánku bude poskytnout prostor pro celkovou prezentaci České republiky jako vhodné studijní destinace i pro osobní jednání jednotlivých vysokých škol s partnerskými univerzitami. Své reprezentanty na veletrh vysílají následující instituce: České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Účastníky čeká nejen nabitý program plný seminářů a workshopů zaměřených na aktuální trendy z oblasti mezinárodního vysokoškolského vzdělávání, ale zejména také mnoho příležitostí k výměně zkušeností, setkání se stávajícími partnery a získání nových kontaktů. Na veletrhu je očekáváno přes 9000 návštěvníků a téměř 400 vystavovatelů. Během velmi krátké doby tak účastníci mají možnost oslovit velké množství potenciálních i současných partnerů. Součástí programu je také U. S. Higher Education Partnership Fair, zaměřený speciálně na spolupráci amerických vysokých škol se zahraničními partnery, kteří tvoří 35% účastníků veletrhu.

Americký zájem o zvýšení mezinárodní mobility studentů dokládá nedávné založení sekce amerického ministerstva zahraničí USA Study Abroad. Vedle podpory přijíždějících zahraničních studentů v rámci aktivit sítě Education USA, která má na starosti propagaci amerického vysokého školství v zahraničí, je tedy kladen důraz i na zvýšení počtu vyjíždějících amerických studentů. Dle Fulbrightovy komise se počet českých studentů ve Spojených státech i amerických studentů v České republice v posledních letech zvyšuje. Ve školním roce 2013/2014 u nás studovalo 3 572 amerických studentů, což z České republiky činilo jejich 7. nejoblíbenější místo v Evropě a 17. na světě.

Více informací na:

Study in the Czech Republic: www.studyin.cz
Dům zahraniční spolupráce: www.dzs.cz
Veletrh a konference NAFSA

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je také Národní agentura Erasmus+. Informace k programu Erasmus+ naleznete na www.naerasmusplus.cz.

Zdroj úvodní fotografie: Dům zahraniční spolupráce

 

Přidáno: 16.05.2016, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si