České univerzity navázaly desítky zahraničních kontaktů

Study in the Czech Republic

Desítky nových kontaktů s potenciálními partnerskými školami z celého světa navázaly české univerzity na konferenci a veletrhu NAFSA, který se konal o posledním květnovém týdnu v Los Angeles v USA. Letos poprvé se české vysoké skoly představily ve zcela samostatné národní expozici pod hlavičkou projektu „Study in the Czech Republic“.

Veletrhu NAFSA se zúčastnili zástupci dvanácti českých vysokých škol, Národní agentury evropských vzdělávacích programů (NAEP), Komise J. W. Fulbrighta, Domu zahraničních služeb MŠMT a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Cílem stánku bylo poskytnou prostor nejen pro celkovou prezentaci České republiky jako atraktivní studijní destinace, ale i pro osobní jednání jednotlivých vysokých škol s partnerskými univerzitami. Study in the Czech RepublicOd aktivní účasti na největším světovém setkání pracovníků zahraničních odborů vysokých škol si slibujeme, že v dohledné době pomůže zvýšit objem mezinárodních studentských a vědeckých výměn hlavně s mimoevropskými zeměmi, jako je např. USA nebo Korea,“ vysvětluje cíle české výpravy Tereza Babková z NAEP.

Stánek organizovala Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, která je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT. Na organizaci české výpravy se podílela rovněž Fulbrightova komise a Velvyslanectví ČR v USA.

Česká expozice byla hrazena z rozpočtu programu Erasmus Mundus, který NAEP obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Program Erasmus Mundus mj. propaguje evropské vysokoškolské vzdělávání v zahraničí a podporuje spolupráci evropských a mimoevropských vysokých škol. Účast svých zástupců si vysokoškolské instituce hradily z vlastních zdrojů.


Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT a koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách, poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály. Více informací o aktivitách NAEP je k dispozici na www.naep.cz.

Komise J. William Fulbrighta je mezivládní organizací s cílem podporovat vzájemné porozumění mezi Českou republikou a USA prostřednictvím výměn ve vzdělávání, vědě a kultuře, a to prostřednictvím česko-amerického Fulbrightova programu vládních stipendií a informačních a poradenských služeb. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Více informací o veletrhu a konferenci NAFSA najdete na www.nafsa.org/annual_conference.

Přidáno: 05.06.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.