České školy stále více využívají informační technologie ke komunikaci s partnery v zahraničí

Praha, 9. května 2011

Aktivitu eTwinning, podporující virtuální propojení evropských škol pomocí informačních a komunikačních technologií, aktivně využívá v České republice více než 2500 mateřských, základních a středních škol. V programu je zaregistrováno na 4000 českých učitelů, kteří společně se svými žáky realizují 650 projektů. Nejlepší z nich byly na dnešní Národní konferenci eTwinning oceněny Národní cenou eTwinning 2011.

„Národní cenu eTwinning dostaly ty projekty, ve kterých žáci nejen sdílejí společné výstupy, ale dokážou reálně spolupracovat online; plnit zadané úkoly v mezinárodních týmech, komunikovat a připravovat projektové výstupy“, říká Petr Chaluš, vedoucí odboru primárního vzdělávání Domu zahraničních služeb. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 20-70 tisíc korun na rozvoj projektů eTwinning.  Školy si za ni mohou pořídit vybavení – informační technologie nebo navštívit partnerskou školu v zahraničí. Součástí ocenění jsou i drobné dárky pro zapojené žáky. Seznam oceněných projektů a škol je přílohou této tiskové zprávy.

Aktivita eTwinning slouží učitelům a žákům z 32 evropských zemí, kteří využívají speciálního online prostředí pro vzájemnou komunikaci, vzdělávací projektové aktivity, sdílení výukových metod a elektronických učebních materiálů. Prostřednictvím projektů se rozvíjí kvalita výuky, pestrost výukových materiálů i motivace žáků. V Evropě je v programu zaregistrováno více než 130 000 aktivních členů/pedagogických pracovníků škol, kteří realizují 5200 projektů.

eTwinning je úzce propojen s programem Comenius a zejména aktivitou Partnerství škol Comenius, která umožňuje financování mobilit, plní společné cíle a jsou součástí nejvýznamnějšího evropského programu pro podporu vzdělávání - Programu celoživotního učení. Národní konference je i úvodem ke kampani „Týden s Comeniem“, která propaguje zejména přínosy evropských partnerství škol v rámci projektů eTwinning i projektů partnerství Comenius. Zapojené školy z Evropy i z ČR organizují od 2. do 6. května mnoho aktivit pro rodiče a žáky. Více na www.comeniusweek.eu.

eTwinning je pro učitele také profesně zaměřenou sociální sítí. Na portálu www.etwinning.net si mohou vytvořit osobní profil, zapojit se do online vzdělávacích aktivit, a profesních skupin, které přispějí nejen k jejich profesnímu růstu, ale umožní jim navázat i cenná osobní přátelství s učiteli z celé Evropy. Oblíbené jsou zejména online kurzy zaměřené na ICT dovednosti a metodiku projektové práce.

Za koordinaci aktivity eTwinning v ČR zodpovídá Dům zahraničních služeb (DZS). DZS také díky svému členství v organizaci European Schoolnet (EUN) zprostředkovává českým školám přístup k dalším celoevropským iniciativám podporujícím využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Významný evropský portál, který propojuje úložiště digitálních učebních materiálů http://lreforschools2011.eun.org je propojen s českým úložištěm digitálních materiálů http://dum.rvp.cz. Toto propojení umožňuje českým učitelům přístup k 140 000 digitálních učebních materiálů, které mohou využít zdarma pro své žáky a přímo prostřednictvím národního úložiště. Novými aktivitami EUN je například spuštění portálu Evropské komise www.scientix.eu zaměřeného na sdílení výsledků evropských projektů rozvíjejících výuku matematiky, přírodních a technických věd a realizace projektu iTEC, největšího evropského projektu v oblasti pilotování nových podob výuky, které přináší rozvoj informačních a komunikačních technologií - http://itec.eun.org.

Výstupy z Národní konference eTwinning naleznete na http://etwinning2011.webnode.cz.

eTwinning:
eTwinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita eTwinning je koordinována Centrálním podpůrným střediskem (CSS) a národními podpůrnými středisky pro eTwinning (NSS) v každé zapojené zemi. V ČR pracovníci eTwinning NSS informují o aktuálním dění, poskytují metodickou a technickou podporu a organizují další činnosti pro podporu a rozvoj aktivity eTwinning. Za implementaci programu Comenius a eTwinning v ČR zodpovídá Dům zahraničních služeb (DZS / NAEP), odbor primárního vzdělávání, více informací o programech na www.naep.cz.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.