Česká republika se stala členem EMBL

Česká republika vstoupila do mezinárodní výzkumné organizace Evropská molekulární biologická laboratoř (European Molecular Biology Laboratory - EMBL).

EMBL je mezinárodní organizace se sídlem v Heidelbergu a sdružovala dosud 20 evropských států a jednoho volně přidruženého člena, kterým je Austrálie. Česká republika se v organizaci stala 21. řádným členským státem.  Během 40 let své existence dokázala vybudovat nejvýznamnější a technologicky nejpokročilejší evropskou výzkumnou infrastrukturu zabývající se molekulární biologií a genetikou. EMBL zahrnuje 5 špičkových výzkumných ústavů ve čtyřech evropských státech. Dohromady tvoří nejvýznamnější evropskou infrastrukturu disponující technologiemi, které jsou na špičkové světové úrovni a jsou pro české vědce jinde zcela nedostupné. Česká republika tedy získá jedinečnou příležitost rozšířit své možnosti výzkumu v oblasti genetiky, rostlinné a živočišné biologie, lékařství, farmacie i dalších příbuzných oborů.

Hlavním účelem přistoupení České republiky k EMBL je zapojení rostoucích českých výzkumných center financovaných ze strukturálních fondů EU do širší mezinárodní spolupráce, která umožní jejich rozvoj. Mezi institucemi, které projevily intenzivní zájem o členství v EMBL, náleží například Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, centra CEITEC a BIOCEV a celá řada dalších. Vysokou přínosnost potenciálního členství v EMBL pro český výzkum potvrdila i podrobná analýza, kterou na žádost MŠMT vypracovalo Technologické centrum Akademie věd ČR.

Vláda České republiky schválila záměr přistoupit do EMBL v prosinci 2012. Na základě toho byla Radě EMBL odeslána oficiální žádost o souhlas s přistoupením České republiky. Rada EMBL žádosti vyhověla na svém zasedání v červnu 2013.  V letošním roce s ratifikací vyslovila souhlas také Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR. Posledními kroky potřebnými ke vzniku řádného členství České republiky v EMBL byla ratifikace přístupu prezidentem republiky 30. 4. 2014 a odeslání ratifikační listiny do depozitu, který pro EMBL zajišťuje vláda Švýcarské konfederace.

 

Přidáno: 03.06.2014, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.