Česká republika má první Fairtradové školy

Prvním dvěma školám v České republice se podařilo splnit podmínky mezinárodní kampaně a dnes získaly titul Fairtradová škola. První Fairtradovou školou v České republice se stala Masarykova základní škola Litoměřice. Přístupová kritéria splnila také Střední a Jazyková škola s právem státní zkoušky Volyně a stala se tak první Fairtradovou střední školou u nás.

Národní verze úspěšné mezinárodní kampaně Fairtradové školy odstartovala v České republice v listopadu minulého roku. „Cílem kampaně Fairtradové školy je především osvěta v oblasti fair trade, odpovědné spotřeby a globálních souvislostí výroby. Kampaň školám umožňuje ukázat témata z výuky v praxi a reálně přispět ke zlepšování kvality života lidí v rozvojových zemích, včetně jejich přístupu ke vzdělání,“ přibližuje smysl kampaně Tomáš Bílý, předseda Asociace pro fair trade.

Titul „Fairtradová škola“ je určen jak základním a středním školám, tak i univerzitám či samostatným fakultám a dalším vzdělávacím zařízením. Školy mohou titul Fairtradová škola získat při splnění pěti kritérií, mezi něž patří zařazení globálních rozvojových témat do výuky, oficiální podpora fair trade, spotřeba fairtradových produktů či pořádání osvětových akcí pro veřejnost.

Využívání fairtradových produktů přináší školám příležitost vzdělávat své žáky a studenty příkladem: ukázat témata z výuky v praxi, vést žáky k odpovědné spotřebě a k vědomí globálních souvislostí. „Na kampani Fairtradových škol oceňuji, že podporuje využití rozvojových témat ve výuce, což dává dětem globální rozhled. A také to, že klade důraz na praktickou stránku výuky. Když o něčem vyučuji, snažím se, aby si to žáci mohli v maximální možné míře prakticky vyzkoušet. Fair trade nabízí okamžitou zpětnou vazbu – dítě si něco koupí a na druhé straně světa z toho má někdo užitek,“ říká učitelka angličtiny Iveta Dragoňová z Masarykovy základní školy v Litoměřicích. „Snažíme se dětem vštípit vstřícnost vůči druhým, naučit je, že existují lidé, kteří potřebují pomoci, třeba i na jiném kontinentě,“ dodává ředitel této první české Fairtradové školy Karel Kynzl. Fairtradové školy také kladou důraz na aktivitu žáků a studentů, kteří se podílejí na řízení kampaně v rámci své školy. „Rozhodnutí zapojit se do kampaně vzešlo od samotných studentů, kteří si problematiku fair trade zvolili již před třemi lety v rámci projektu Světová škola 2. Chtěli se sami něco dozvědět o fair trade a šířit tuto myšlenku dál,“ potvrzuje Eva Klasová, ředitelka Střední a Jazykové školy Volyně.

Přínosy kampaně spatřuje mimo jiné v rozvoji schopností a dovedností studentů, kteří na kampani spolupracují v širokém týmu, sami vyučují další studenty a žáky z jiných škol a prezentují informace o fair trade veřejnosti. Irena Babková, devatenáctiletá studentka této školy, o svých zkušenostech říká: „Baví mě, když lidi něco naučím, oni si to mohou vyzkoušet a mají z toho radost. Člověk si osvojí vystupování na veřejnosti a práci s lidmi, je to dobré do života.“ Romana Šafránková, učitelka zeměpisu a němčiny ze Střední a Jazykové školy Volyně, doplňuje: „Studenti přesvědčili zástupce města Volyně, aby se ucházeli o titul Fairtradové město. Uspořádali také akci pro místní podnikatele a dosáhli toho, že několik obchodů a cukráren ve Volyni začalo prodávat fairtradové produkty.

V zahraničí má koncept Fairtradových škol velký úspěch a nabídka fairtradových produktů na půdě vzdělávacích institucí se stává běžným jevem. Např. ve Velké Británii je již více než 500 Fairtradových škol, v Itálii nabízí na 3 000 školních jídelen fairtradové produkty. „Na Barcelonské univerzitě nabízí od roku 2000 všech 50 nápojových automatů pouze fairtradovou kávu. Ročně se v těchto automatech prodá přibližně 6500 kilogramů fairtradové kávy. To zajišťuje obživu přibližně 15-20 rodinám producentů z mexického Chiapasu a Tanzánie. To je jeden z konkrétních příkladů dopadu kampaně," uvádí Tomáš Bílý z Asociace pro fair trade. Školy si mohou z široké nabídky fairtradových produktů vybrat například kávu, kakao, čaje, džusy, květiny či fotbalové míče

Kampaň Fairtradové školy je součástí širšího projektu Fairtradová města, jehož cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Kampaň Fairtradová města běží ve světě již déle než 10 let a v současnosti se k němu hlásí 1071 měst ve 23 zemích včetně metropolí jako je Londýn, Brusel či Řím. Od roku 2011 je kampaň aktivní také v České republice a první dvě města již získala status Fairtradové město: Litoměřice a Vsetín. Kampaň podporuje Národní síť Zdravých měst a záštitu nad ní převzalo Ministerstvo životního prostředí.

Kampaň Fairtradové školy je v souladu s Národní strategií globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011 – 2015, kterou schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v letošním roce, a napomáhá k dosahování jejích cílů.

Garantem kampaně Fairtradové školy v ČR je Asociace pro fair trade (Fairtrade Česká republika), hlavními koordinátory jsou NaZemi –  společnost pro fair trade a Ekumenická akademie Praha.

Přidáno: 10.02.2012, Zdroj: NaZemi – společnost pro fair trade

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si