Česká republika je dobrým příkladem v zavádění klíčových kompetencí

MŠMT ČR

Praha, 11. prosince 2009 - Dnes skončilo v Praze třídenní pracovní setkání odborníků na problematiku klíčových kompetencí a rozvoj kurikula. Zástupci Irska, Anglie, Belgie, Rakouska, Dánska, Španělska a České republiky se shodli na tom, že je nutné reformovat systém hodnocení. Děti by již neměly být hodnoceny pouze za znalosti, ale také za dovednosti, aktivitu a vyjadřování vlastních názorů.

Zástupkyně Irska, Anne Looney, ředitelka Národního úřadu pro kurikulum a hodnocení, zdůraznila, že změna myšlení musí začít u učitelů. „Do diskuse o kurikulu u nás vstupují zástupci rodičů, ale i průmyslu," komentovala situaci v Irsku. „Kurikulum je veřejným zájmem, o kterém chtějí všichni diskutovat. Proto používáme jazyk, který je srozumitelný pro všechny. Nemluvíme o kompetencích, ale o dovednostech," sdělila účastníkům panelové diskuse, která se konala poslední den pracovního setkání v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Výzkumný pracovník Úřadu pro rozvoj kvalifikací a kurikula v Anglii, David Pepper, prezentoval na panelové diskusi, které se zúčastnili všichni zahraniční návštěvníci, pracovníci MŠMT, zástupci odborných vzdělávacích institucí, pedagogických fakult, základních škol a gymnázií, výsledky studie klíčových kompetencí z 27 členských zemí EU. „Liší se pouze terminologie, která odráží kontext národních kurikul," poznamenal a zdůraznil, že vedení a organizace školy hrají hlavní roli v hodnocení klíčových kompetencí.

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství ČR, se dotkl složité cesty k definování standardu učitelské profese. Reagoval tak na otázku z pléna, jaké dovednosti a postoje mají mít samotní učitelé, aby mohli změnit způsob organizace práce a učení.

Český příklad dobré praxe

Poprvé v historii existence mezinárodní skupiny Evropské komise pro klíčové kompetence a rozvoj kurikula diskutovali její členové se žáky a pedagogy. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, který jejich setkání v České republice organizoval, využil svých dobrých kontaktů se základní školou v Londýnské ulici v Praze 2. Žáci vyšších ročníků provedli zahraniční delegaci po třídách a pedagogové ji pak seznámili se zaváděním klíčových kompetencí a s jejich hodnocením v jejich podmínkách. Pracovníci Evropské komise byli s českou školou velmi spokojeni „Právě takové příklady dobré praxe potřebujeme," pochvaloval si Tapio Säävälä, vedoucí oddělení školního vzdělávání sekce Comenius Evropské komise, podle kterého školy nesou pochodeň učícího se procesu.

Přidáno: 14.12.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.