Celoživotní odpor k frázi – dramatické dílo a poezie Václava Havla

VzdelaniAno, také si myslím, že ne, i když si nemyslím, že ano. Oba totiž tak nějak zapomněli, že v budoucnosti se bude umění s technikou tak nějak harmonicky doplňovat – lyrickoepické verše napomohou při chemizaci likvidační praxe – periodická souprava prvků pomůže rozvoji impresionismu…“Takto promlouvá Hugo Pludek ve slavné Havlově hře Zahradní slavnost.

V tom, abych Huga označila za hlavního hrdinu této hry, mi brání skutečnost, že je, stejně jako ostatní postavy, jen médiem, prostředníkem, skrze něhož hovoří a jedná skutečný protagonista nejen tohoto, ale i mnoha jiných děl Václava Havla: Fráze. Fráze, která se rozvinula tak dalece, že žije takřka nezávisle na ústech, která ji pronášejí, a pokřivuje lidské bytosti v pouhé nositele sebe sama.

Fráze stojí mezi člověkem a světem, lidé v moci frází žijí zprostředkovaně, nikoli ve světě událostí a jevů, ale v jejich výkladech a kličkujících zdůvodněních schopných obhájit cokoli bez sebemenšího ohledu k realitě.

Hugo Pludek v Zahradní slavnosti přebírá (přesněji: je přebírán) jednu frázi za druhou, bryskně přijímá za své názory a vyjadřování ostatních postav, až nakonec zcela ztrácí svou osobnost a stává se ztělesněním ne-názoru, univerzality dokonale soběstačné a nezávislé na skutečnosti. Poté, co se to, co bývalo Hugem Pludkem, vrací domů, neuvědomuje si již svůj vztah k tomuto místu a jeho obyvatelům. Jeho proměna je úplná, ani vlastní rodiče (méně dokonalí nositelé frází) svého syna nepoznají.

Václav Havel se jako dramatik proslavil, jeho básnická sbírka vizuální poezie (tedy poezie kombinující verbální významy slov s vizuálním aspektem) Antikódy je už známa méně. Zařazené texty vznikající od první poloviny 60. let mají stejný základ jako Havlovy hry: zkoumání stereotypů myšlení i jazyka, frázovitosti a mnohomluvného nicneříkání. Odmítnutí anonymity, automatizace a užvaněné důležitosti zakrývající prázdnotu a tupost.

Havel se na rozdíl od většiny svých současníků v experimentální poezii (Hiršal, Kolář, Grogerová, Nebeský a mnozí další) neodklání od verbální sémantiky textu. Jeho poezie se nevzdává filozofického ani politického kontextu, naopak se parodickou formou, důvěrně známou z Havlových her, vyjadřuje k neslavné společenské situaci země uzavřené za železnou oponou. Samotné názvy mnohých básní jsou výmluvným dokladem této skutečnosti: Nástup, Konstruktivní satira, Opravil autor, Ideálně zorganizované umění, Vzor lid, Dvojí pojetí normalizace, (svobodný legální pták).

Zásadní rysy Havlova tvůrčího přístupu vynikají i v těch nejméně vizuálně ozvláštněných textech. Zneužívaná slova ztrácejí smysl a stávají se prostředky neporozumění. V básni Vyrozumění (320) to Havel zobrazuje postupným zastíráním a přepisováním opakujícího se slova až k nečitelnosti. Struktura básně přitom zdůrazňuje, že jde o proces. Obecné výrazy zastírající svou adresnost se stávají veřejným tajemstvím (jistí lidé a určité činy), přidaná hodnota slova pro zasvěcené spočívá v jeho skrytém významu (Poťouchlost, Heisenbergův princip určitosti, Umění jinotaje). Halasně vyvolávaná hesla nejsou nic než absurdní splácaniny navzájem nesouvisejících výrazů, na které Havel odpovídá po svém: „Ať žije šalvěj! / pryč s ptakopysky!“ Jazyk přestává být komunikačním kódem a mění se v neprostupnou bariéru rozbíjející jakýkoli pokus o kontakt.

Ale sama slova a písmena se někdy dokážou vymknout přisouzené roli a vzbouřit se: báseň Parte ukazuje velmi netradiční pojetí tohoto textového útvaru. Namísto obvyklého rozloučení s milovaným (ať již upřímně či předstíraně) členem rodiny oznamuje smrt nenáviděného příbuzného a doporučuje adresátům, aby se neobtěžovali na pohřeb a na dotyčného rychle zapomněli.

V Havlových textech se odráží princip gagu tak, jak jej autor popsal v eseji Anatomie gagu z roku 1963. Gag podle Havla vzniká střetnutím dvou automatismů, z nichž ten druhý ozvláštňuje, polidšťuje a depatetizuje ten první, typicky nepřiměřený, honosný a neupřímností zavánějící. Gag je obranou proti odlidštěnosti, na místo nepřiměřených pocitů a reakcí staví – kontrastně – pocity a reakce obecně přiměřené a důvěrně známé, jakkoli nezapadající do stanoveného kontextu. Je tak vzpourou proti automatizované a neupřímné existenci a návratem k lidství.

Gag v Havlově poezii nacházíme všude tam, kde je vedle sebe (za sebe) postaveno nesouměřitelné, kde za patetickým výkřikem následuje skeptické zaváhání, kde organizované sebejistoty kříží střízlivá pochybnost. Gagem je prohlášení Slibujeme, že už nebudeme blbnout, s kolonkami čekajícími na podpis Jana Husa a Josefa Švejka, gagem takřka ukázkovým je třemi tečkami doplněné Hm následující za sloupcem vykřičníky a kapitálami zdůrazněných výkřiků typicky uvozujících dobová velkohubá prohlášení: „PROHLAŠUJEME! / ŽÁDÁME! / STOJÍME! / NEPOLEVÍME! / VYZÝVÁME!“

Umělecká tvorba Václava Havla podtrhuje a spolu s Havlovým veřejným vystupováním doplňuje obraz člověka statečného, přímého a vědomého si zrádnosti jazyka, jehož prostřednictvím se obracíme ke světu. Obraz člověka, který nám bude chybět.

Fotografie byla převzata z aktuálně.centrum.cz. Ukázky vizuálních básní jsou převzaty z Knihovny Václava Havla.

Další informace o Václavu Havlovi se dočtete v našem článku  Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí – morální odkaz Václava Havla.

Přidáno: 10.01.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.