BOHEMIA INSTITUT: DOBRÝ LEKTOR versus IDEÁLNÍ STUDENT

1. Jaká je Vaše představa dobrého lektora (Co by měl splňovat? Jaká hlavní kritéria podle Vašeho názoru a zkušeností? atd…)?

Dobrý lektor by měl zaujmout studenty svým výkladem a současně zapojit rovnocenně studenty do výuky. Vyučovací lekce by měla mít pevnou koncepci, současně však flexibilní členění, které umožňuje reagovat na aktuální atmosféru ve studijní skupině (pestřejší rozložení témat výuky, střídání výkladu s aktivním zapojením studenta, členění výuky na mluvený a psaný projev, zapojování doplňkových materiálů, zábavných textů, které obohacují slovní zásobu, slovních her atd.).
Vyučující by měl mít kladný vztah ke studentům, snažit se o zachování dobré atmosféry ve studijní skupině a přistupovat ke studentům rovnocenně. Měl by mít snahu o maximální korektnost v hodnocení jejich studijních výsledků. Autoritu by měl lektor získat svým přístupem a objektivním chováním vůči studentům (zpestřit výuku vtipem, ale nikoho z přítomných nezesměšňovat).

Lektor by měl podávat objektivní zpětnou vazbu: umět pochválit, ale říci i svůj negativní názor na studijní výsledky aniž by situaci vyhrotil. Studentům by měl být partnerem pro diskusi, kaučem, člověkem, který ukazuje cestu a způsob osvojení znalostí, ale současně ponechává volný prostor ke svobodnému projevu každého studenta, studenty motivuje, umí nadchnout „pro věc“, dává pozitivní příklad vlastní osobou a svými postoji.
Měl by umět předat (zprostředkovat) znalosti v příslušné kvalitě a kvantitě studentům pro jejich další trvalé využití.

Při výuce by měl využívat podpůrně i moderní technologie (poslechové, video, multimédia a čerpat aktuální podklady též z internetu).
Měl by se neustále sebevzdělávat, mít zájem o navazování zahraničních kontaktů a pravidelně (čas od času) pobývat v příslušné jazykové oblasti, aby zůstával v kontaktu s autentickým jazykem.

2. Co by měl splňovat ideální student při studiu jazyků? (Jaká kritéria, schopnosti atd…?)

Neméně důležitou součástí kvalitní výuky a předávání informací je přístup studenta a motivace ke studiu. Dobrý student by se měl aktivně zapojit do výuky a být ochoten spolupracovat s lektorem, kterého by neměl chápat pouze jako autoritu, ale jako partnera k diskusi. Jeho zájem o studium a vstřícný přístup je pro lektora a vlastní výuku přínosnější než ideální znalost bez spolupráce a aktivní účasti při zadání tématu. Student by měl mít zájem o zachování a podporu dobré atmosféry ve studijní skupině a měl by být ochoten vždy spolupracovat v rámci výuky s lektorem a aktivně se účastnit interaktivní práce s ostatními studenty ve skupině.
Zadanou práci by měl vypracovat a ptát se v případě nejasností v čase k tomu určenému a využívat efektivně čas a náplň výuky, která se mu nabízí.
Pouze kombinací kvalitní výuky, aktivním přístupem, dobrou motivací a pílí studenta je možné zaručit i kvalitní a trvalý efekt při studiu jazyků.

BOHEMIA INSTITUT, kons.
Tuklatská 3/2105
100 00 Praha 10

tel.: 274 776 256, 274 780 916
mobil: 724 173 829
fax: 274 771 618
e-mail: info@bi.cz
www.bi.cz

BOHEMIA INSTITUT - mapa

Přidáno: 15.12.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.