BIVŠ posiluje marketing a směřuje k efektivnější marketingové komunikaci

Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ) ve druhé polovině letošního roku posílil marketingové a obchodní oddělení o dvě výrazné osobnosti, Mgr. Petra Durdíka a Ing. Jiřího Rotschedla. Hlavním úkolem marketingu BIVŠ bude zejména efektivní a cílené oslovení potenciálních studentů a zařazení direct marketingu a online marketingu do marketingového mixu.

Mgr. Petr Durdík (47) nastoupil na pozici obchodního ředitele, který je zodpovědný za vedení obchodních aktivit, institutu celoživotního učení, oddělení certifikace a dále za rozvoj aktivit v zemích SNS. Na BIVŠ si přináší zkušenosti ze svého předchozího působení na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze (1999-2007), kde se postupně zastával pozice vedoucího oddělení vnějších a vnitřních vztahů, zástupce ředitele a ředitele a posléze ve funkci ředitele Akademie moderního vzdělávání o.p.s. (2008-2009). Bohaté zkušenosti a předchozí velmi úspěšnou kariéru pane Durdíka potvrzují také obchodní a marketingové zkušenosti získané ve vydavatelství STRATEGIE Praha a.s., reklamní agentuře LINEA RECTA, SPT Telecom a.s. a francouzské nadnárodní reklamní agentuře EURO RSCG.

Ing. Jiří Rotschedl (27) nastoupil na pozici marketing managera po návratu ze studijního pobytu ve Velké Británii (Callan School in London) a předchozího působení ve společnostech Klinika GHC Praha, GHC Genetics s.r.o., Vysoká škola Karlovy Vary (Strategy and Marketing Manager) a Häuser Silma Gradient s.r.o. Opava (Sales & Marketing Manager). Od roku 2000 do roku 2008 se věnoval nakladatelské a poradenské činnosti. Pan Rotschedl je držitelem mezinárodně uznávaného titulu „Manažer Excelence“ a je také autorem několika článků o strategii, marketingu a managementu. Jeho koníčkem byla v minulosti regionální historie a spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach. V současné době navazuje na zkušenosti z praxe a zabývá se tématy spjaté s holistickým marketingem a novými trendy ve firemních filozofiích.

Marketingové aktivity BIVŠ se již v letošním roce přesouvají od celoplošných kampaní k cílenému oslovení potenciálních studentů. Vzhledem k současným zkušenostem a výzkumům klade BIVŠ větší důraz na specifické marketingové kanály a spustila na přelomu roku nové webové stránky, které se neustále rozvíjí a zdokonalují na základě odezvy, přání a potřeb studentů, pedagogů a partnerů školy. Mezi plánované aktivity BIVŠ v příštím roce patří například odborné vědecké konference, přístupné i pro studenty, přednášky a semináře s předními ekonomy, bankovními experty i politiky, pravidelné e-mailingy s odbornými aktualitami a novinkami týkajícími se studia a života školy.

Přidáno: 04.12.2009, Zdroj: Bankovní institut

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si