Bilance podpory rozvoje inovací a technologií za přispění Fondu na stipendia SCIEX

Ke konci října 2015 byly ukončeny poslední stáže doktorandů a post-doktorandů z České republiky ve Švýcarsku za podpory z Fondu na stipendia SCIEX, které byly realizovány v období let 2009-2015. Celkem bylo podpořeno 91 zahraničních stáží z celkového rozpočtu Fondu, který v České republice činil 7 mil. CHF.

Fond na stipendia SCIEX je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který slouží ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU. Rozvojové projekty jsou realizovány na základě bilaterálních rámcových dohod podepsaných 20. prosince 2007 s 10 novými členskými státy EU a 7. září 2010 s Rumunskem a Bulharskem na území nových členských států Evropské unie včetně České republiky. Na české národní úrovni byl program koncipován tak, aby vhodně doplňoval podporu z prostředků strukturálních fondů EU, Fondu soudržnosti a EHP a Norských fondů.

 Jeden z držitelů grantu, Viliam Koloivoška, Ph.D., při práci v laboratoři na Univerzitě v Bernu.

V případě Fondu na stipendia SCIEX byla předmětem podpory realizace stáží vědeckých pracovníků ze vzdělávacích a výzkumných institucí v ČR ve Švýcarsku. Pro mladé výzkumníky je sbírání zkušeností předpokladem k profesnímu rozvoji. Možnost vycestovat, žít a pracovat na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí jim umožňuje seznámit se s rozličnými vědeckými přístupy, využívat nejmodernější technologie a navázat kontakt s předními vědeckými kapacitami.

Co se týče statistických údajů, za zahraničními zkušenostmi nejčastěji vysílaly své doktorandy a vědce v post-doktorandské pozici jednotlivé ústavy Akademie věd ČR (32 stáží) v těsném závěsu za nimi pak fakulty Karlovy univerzity v Praze (26). Několik stážistů vyslalo i České vysoké učení technické (9) a Masarykova univerzita v Praze (7). V řádu jednotlivců z Fondu čerpali zástupci Zemědělské univerzity v Praze, Západočeské univerzity v Plzni nebo Vysoké školy chemicko-technologické a dalších. Stážisté měli nejčastěji namířeno na Univerzitu v Curychu (14 stážistů), École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL (14), ETH v Curychu (13) nebo Univerzity v Bernu (9) a ve Fribourgu (7).

Mezi přínosy Fondu na stipendia SCIEX tedy lze označit jeho roli odrazového můstku pro vědeckou kariéru a zdroje vědeckého pokroku, inovací a podpory sítí mezi vědci a vědeckými pracovišti o čemž svědčí skutečnost, že ve většině případů projekt vyústil v další spolupráci (62,3 %) buď mezi stávajícími projektovými partnery, nebo se zapojením dalších partnerů.Dle předběžných výsledků programu a zpětné vazby od bývalých držitelů grantu Fond v téměř 80 % případů přispěl k rozvoji profesní kariéry držitelů grantu. To potvrdilo 77,10 % respondentů, zbývající respondenti uvedli, že spíše došlo k rozvoji jejich profesní dráhy (14,8%) nebo že to zatím nemohou posoudit (8,2%). Co se týče spolupráce mezi institucemi, téměř dvě třetiny (72,10 %) respondentů uvedlo, že se v jejich případě jednalo o novou projektovou spolupráci, v ostatních případech (27,9 %) šlo o rozvoj stávajících kontaktů mezi českým a švýcarským pracovištěm.

Více informací o programu: www.sciex.ch

Zdroj fotografie: www.dzs.cz

 

Přidáno: 25.11.2015, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si