BIBS – vysoká škola rozšiřuje portfolio studijních programů

Jeden z největších poskytovatelů manažerského vzdělání na českém trhu, BIBS – vysoká škola, přináší do roku 2013 několik inovací. Poslední novinkou školy je nový britský právnický program LLM pro podnikatele a manažery, zaměřený na řízení právních rizik ve firmě. O programu jsme hovořili s rektorem, Miloslavem Keřkovským.

Přicházíte na trh s novinkou – s dvouletým britským právnickým programem LLM, kde studenty nejsou právníci, ale podnikatelé a manažeři. Proč?

Na naší škole dlouhodobě pozorujeme, že i když právo silně ovlivňuje fungování firem, ekonomicko-manažerské a právní profese spolu v praxi stále nedokáží efektivně spolupracovat.  Jedna strana způsobům myšlení i přístupu k řešení problémů druhé strany, nerozumí. Zní to asi banálně, ale pokud právo neznám, může být pro mě těžké umět třeba se jen i správně právního profesionála zeptat. Natož posoudit, zda je jím dodané právní řešení mého problému dobré. Proto jsme se ve spolupráci s kolegy v Británii, kde jsou takovéto formy vzdělávání běžné, rozhodli pro podnikatele a manažery vytvořit nový magisterský program aplikovaného práva, který by měl pomoci spolupráci mezi těmito dvěma profesemi zefektivnit. Očekáváme, že toto bude hlavním přínosem programu pro firmy. Je zde ale i významný přínos pro samotné posluchače – získají významnou osobní konkurenční výhodu na pracovním trhu, protože mezi manažery je těch, kteří jsou zároveň odborníky na právo, velký nedostatek.

Co konkrétněji chcete programem dosáhnout, co chcete studenty naučit?

Je toho celá řada, hlavním smyslem je podnikatele a manažery naučit systematicky předvídat a řešit skrytá, a finančně nákladná, právní rizika, která firmě vznikají, a využívat možnosti, které právo nabízí k její ochraně. Kromě toho se naši studenti samozřejmě naučí mnoho dalšího, jako například číst, vyhledávat a správně interpretovat legislativu, samostatně rozhodovat o řešení standardizovaných právních problémů nebo efektivně řídit spolupráci s profesionálními právníky, nebo i to, jaká je jejich osobní odpovědnost při řízení firmy, například v oblasti střetu zájmů nebo trestní odpovědnosti. Konkrétně se pak toto vše naučí ve všech hlavních firemních oblastech – například v marketingu, ve financích, při řízení vývoje nových produktů, HR, IS-IT aj. Program také zahrnuje několik zcela unikátních předmětů – například modul zaměřený na právně rizikové oblasti jako je například korupční jednání, praní špinavých peněz, střety zájmů, zneužití konkurenční pozice na trhu nebo sponzorské politiky. Nebo modul zaměřený na výběr a efektivní řízení spolupráce s externími právníky, i management vlastních právních specialistů v zaměstnaneckých pozicích.

Manažeři a podnikatelé jsou poměrně vytíženi, jak program celkově probíhá?

I když má program britskou akreditaci, a studenti získávají britský magisterský titul a diplom LLM, program vyučujeme plně v češtině. Formu výuky jsme přebrali z našeho MBA, přímá výuka probíhá jednou za měsíc o víkendech v Praze nebo v Brně, a je doplněná konzultacemi s lektory a samostudiem. První výuka zahájí již nyní na jaře.

Přidáno: 27.03.2013, Zdroj: BIBS - vysoká škola

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si