BBA či MBA vzdělávání pro začínající i zkušené manažery

London International Graduate School

Je mnoho cest, jak si mohou začínající i zkušení manažeři v ČR systematicky zvyšovat a prohlubovat svoji kvalifikaci. Mohou například absolvovat více jednorázových manažerských kurzů, zvolit si studium vhodného oboru a zaměření na vysoké škole zakončené titulem bakalářského či magisterského typu. Nebo si mohou vybrat a absolvovat vzdělávací program BBA (Bachelor of Business Administration) nebo MBA (Master of Business Administration), po jejichž úspěšném absolvování získají příslušné tituly.

Studium BBA či MBA není dle české legislativy považováno za vysokoškolské studium, tak jak je tomu například ve Velké Británii či v USA, přesto efektivita a přínos  tohoto typu vzdělávání mohou být pro manažery značné.

Největším přínosem pro absolventy programu MBA jsou nově získané či prohloubené praktické znalosti a dovednosti v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů, práva, marketingu, komunikace atd., neocenitelná možnost výměny zkušeností mezi účastníky a tutory (lektory) z praxe a v neposlední řadě nové kontakty.

Záleží samozřejmě na kvalitě poskytovatele, spolupracujících tutorech i samotného programu MBA.

London International Graduate School (LIGS) působí na trhu již od roku 2006 a poskytuje programy BBA i MBA v českém jazyce na základě akreditace z USA.

Programy MBA jsou určeny zejména pro zkušené manažery, pro které přináší největší efekt. Vzdělávat se v něm však může také absolvent vysoké školy (magisterský stupeň) bez manažerské praxe.

Zájemci o MBA si mohou na LIGS vybrat dvouletý distanční praktický program Executive MBA, který je nabízen v 7 specializacích a pro manažery přináší maximum informací a poznatků okamžitě využitelných v praxi. Jsou zde organizovány tutoriály, doporučené workshopy a konzultace umožňující získání a výměnu poznatků a praktických zkušeností. Jednotlivé předměty jsou vždy zakončovány zpracovanou seminární prací a ústní zkouškou, celý program končí obhajobou zpracované závěrečné práce. Manažeři mohou zpracovávat práce na individuální témata, kterými se zabývají ve své praxi a která jim pomohou řešit aktuální problematiku. Pokud se při zpracování práce manažer dohodne na spolupráci se svým zaměstnavatelem, přináší program významný vedlejší efekt i pro něj.

Na LIGS mohou manažeři absolvovat také program Interactive Online MBA, který využívá nejmodernější komunikační technologie. Zájemci si mohou vybrat ze 14 specializací. Jeho velkou výhodou je možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv pouze s využitím PC a připojením k internetu. Možnost osobního setkání s ostatními účastníky programu a tutory je však zcela minimální, program probíhá individuální formou a je více teoreticky zaměřený než je tomu u executive programů.

Programy BBA na LIGS jsou určeny zejména pro zájemce o manažerské vzdělávání se středoškolským vzděláním s minimální nebo žádnou manažerskou praxí. Jsou vnímány jako přípravný stupeň pro další vzdělávání v programu MBA na LIGS.

Všechny programy na LIGS přináší svým účastníkům navíc mimořádnou příležitost využívat více než 100 hodin interaktivní výuky od špičkové francouzské společnosti Crossknowledge (e-moduly, videocasty, e-testy, cvičení a kvízy) ve více jazycích.

Při přihlášení do programu Executive MBA na LIGS do 31.10.2011 můžete získat akční bonus na kurzovné ve výši 40 nebo 50 tisíc Kč. Neváhejte a připojte se k právě zahájené studijní skupině. Zahájení programů Interactive Online MBA a BBA je možné kdykoliv.

Více informací získáte na telefonu 800 888 797, emailu info@ligschool.com či na internetových stránkách www.ligschool.com.

Přidáno: 25.10.2011, Zdroj: London International Graduate School

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.