Bankovní institut VŠ otevírá atraktivní obory s možností studia doma a v zahraničí

Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ) připravila zájemcům o studium cestovního ruchu, médií a marketingu ve spolupráci s Vysokou školou cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství a německou akademií AMAK AG studium těchto oborů doma a následně bezplatně v zahraničí. Po dvouletém studiu na BIVŠ se mohou uchazeči přihlásit do třetího ročníku bakalářského studia na německé  vysoké škole Mittweida v oboru Business Management ve specializacích Cestovní ruch, hotelnictví a eventy a Média, branding a marketing.

Studenti absolvují první dva roky studia na BIVŠ, a.s v českém a anglickém (popřípadě v německém) jazyce. Po absolvování prvních dvou ročníků přestoupí na bezplatné studium do třetího ročníku v Hochschule Mittweida v Německu. Zde absolvují výuku dalších předmětů, praxi a vypracují závěrečnou bakalářskou práci v anglickém (německém) jazyce. Bakalářskou práci mohou studenti zpracovat na problematiku firmy, ve které jsou zaměstnáni. Praxi mohou studenti vykonávat u svého zaměstnavatele.

Výuka na BIVŠ probíhá ve studijních blocích a studium je vhodné i při zaměstnání. Od druhého semestru je do studijních plánů zařazena výuka cizího jazyka (angličtiny/němčiny). Pro studenty, kteří ocení větší jazykovou podporu, je v BIVŠ k dispozici kurz v rámci nabídky jazykového vzdělávání. Po úspěšném zvládnutí prvních dvou ročníků získávají studenti osvědčení o absolvování a mohou se hlásit do třetího ročníku, který je ukončen bakalářskou zkouškou.

Poslední rok bakalářského studia studenti studují bezplatně v Německu na vysoké škole v Mittweidě, která se nachází nedaleko měst Chemnitz a Drážďany. Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné vykonání maturitní zkoušky doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení a základní znalost anglického (německého) jazyka.

Při přijímacím řízení je znalost cizího jazyka prověřena jazykovým testem a zájemci o studium je sdělena úroveň znalostí a současně mu škola doporučí potřebný rozsah znalostí cizího jazyka, aby zvládl výuku v angličtině (němčině) ve třetím ročníku studia v zahraničí.

Harmonogram přijímacího řízení

31. srpna 2010 - podání přihlášky, 10. září 2010 obdrží student potvrzení o zařazení do studia.

Zápis do studia proběhne v první den výuky.

Více informací na www.bivs.cz

Přidáno: 13.07.2010, Zdroj: Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.