Aspekty matematického vzdělávání na technických školách a univerzitách

Titulek tohoto článku je zároveň názvem semináře konaného ve dnech 7. a 8. prosince 2015 na VUT v Brně v rámci úspěšného projektu institucionální spolupráce „METMAS“ (Mathematical Education Through Modelling Authentic Situations) podpořeného v programu CZ07 (Norské fondy a fondy EHP), mezi Vysokým učením technickým v Brně a University of Agder (UiA) v Norsku.

Hlavním cílem tohoto projektu je navázat spolupráci mezi VUT a UiA na několika úrovních, se zaměřením na matematický výzkum a výuku matematiky. Jedním z nejdůležitějších partnerů v tomto projektu je Centrum pro výzkum, inovace a koordinaci ve výuce matematiky (MatRIC), které je centrem excelence pro oblast vzdělávání na Univerzitě v Agderu. Jeho činnost je zaměřena na výuku matematiky a vzdělávání v rámci studijních programů pro obory jako strojírenství, přírodní vědy, ekonomie a vzdělávání učitelů. Matematici na VUT touto spoluprací získali významné zkušenosti v různých oblastech matematiky a matematického vzdělávání, včetně matematického modelování, vizualizací a video teachingu. Společným rysem pro obě instituce je, že zde existuje silná poptávka po vysoce kvalitní výuce matematiky založené na moderních inovativních přístupech a vyspělých technologiích, zejména v technických studijních programech.

Jedním z vedlejších cílů projektu bylo vytvořit pojítko mezi lidmi z obou univerzit na všech úrovních, prostřednictvím poskytnutí možnosti návštěvy partnerské instituce jak pro studenty a akademické pracovníky, tak i neakademické pracovníky. To vedlo k posílení sociálních kontaktů a pochopení organizační struktury, či administrativních procesů partnerské organizace.

Na semináři v Brně vystoupili odborníci z University of Agder a University of Life Sciences z Norska a také z University of Amsterdam v Holandsku.

Ústřední myšlenkou tohoto odborného semináře bylo představení přístupů k popularizaci matematického modelování prostřednictvím využití obecně populárních témat. Poměrně složitá problematika analýzy dat s využitím odborného softwaru se ve spojení s populárním tématem stává atraktivní nejen pro studenty, ale též přispívá k propagaci holistického ideálu mezioborové spolupráce. Přednášející ukázali, že matematické modelování má přesah do mnohých, i zdánlivě nečekaných oborů lidské činnosti.

Pan Mgr. Josef Rebenda, Ph.D. ze Středoevropského technologického institutu VUT, který je řešitelem projektu „METMAS“ nám také odpověděl na několik krátkých otázek (níže):

V jakém ohledu Vás nebo Vaši instituci obohatila spolupráce s norskými partnery po odborné stránce?

Klíčové slovo je spolupráce. Každý z účastníků do ní něco přináší. V případě našeho partnera jsou to především zkušenosti. Spolupracujeme totiž s renomovanými odborníky, hlavně profesory, v oblasti matematiky a matematického vzdělávání. Obohacují nás po odborné stránce svými zkušenostmi z praxe v oblasti vzdělávání, ale také managementu, komunikace a společenské odpovědnosti. To vše je možné jen díky podpoře Norských fondů.

Zájem o přírodní obory a matematické znalosti jsou u dnešních školních dětí spíše na ústupu. Jak si tento trend vysvětlujete a jak se Vám daří na něj v rámci projektu reagovat?

V oblasti vzdělávání jsem nováčkem, takže můžu mluvit jen sám za sebe. Pokles zájmu si vysvětluji tím, že doba se stále mění a pro zaujetí dětí a studentů už dnes nestačí to, co stačilo kdysi. V rámci projektu se snažíme identifikovat oblasti, kde v našich podmínkách můžeme něco podniknout a najít způsoby, jak studenty přilákat. Zatím jsme na začátku, teprve čas ukáže, jaký budeme mít úspěch.

Jak je to s udržitelností projektu? Jak bude naloženo s výsledky projektu po jeho ukončení?

Udržitelnost projektu je podrobně popsána v projektové žádosti. Mimo jiné je v ní uvedeno, že i po skončení projektu se počítá se společnou účastí zaměstnanců obou partnerských institucí na vzdělávacích akcích a že výsledky projektu budou neomezeně dostupné veřejnosti, ať už na internetových stránkách partnerů nebo ve volně přístupných online archivech.

Přidáno: 03.02.2016, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.