Asociace získala prestižní ocenění za podporu Age Managementu v ČR

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČRV úterý 27. listopadu 2012 hostil Španělský sál Pražského hradu předávání prestižních ocenění v rámci Národních cen kvality ČR. Mezi jinými získala zvláštní ocenění i Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) za podporu Age Managementu v České republice.

Významné ocenění bylo uděleno za projekt „Strategie Age Managementu v ČR“, který řešila AIVD ČR ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Palackého v Olomouci, Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Brně a Finským institutem pracovního zdraví v letech 2010-2012.

Cílem projektu bylo nejen přenést unikátní finskou metodiku pro měření pracovní způsobilosti do českého prostředí, proškolit odborníky pro její užití a pilotně ověřit tuto metodiku na občanech ČR, ale především vyvolat diskusi nad dosud téměř neřešenou problematikou Age Managementu, tedy způsobem řízení s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců.

Slavnostního večera se zúčastnili a cenu z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Jana Dobeše převzali viceprezident a výkonný ředitel AIVD ČR Mgr. Tomáš Langer a vedoucí projektu Mgr. Ilona Štorová.
„Získání Národní ceny kvality za podporu Age Managementu vnímáme nejenom jako významné ocenění naší práce, ale především jako signál společenské důležitosti problematiky, kterou se Age Management zabývá,“ informovala Ilona Štorová.

V souvislosti se stárnutím české populace bude totiž nutné intenzivně se zabývat vytvářením pracovních podmínek pro stárnoucí pracovní sílu. Do popředí se budou stále více dostávat i otázky spojené se slaďováním rodinného a profesního života či udržováním pracovní schopnosti, a to jak v oblasti zdraví, tak i celoživotního vzdělávání.

„Uplatňování principů Age Managementu, které uvedený projekt přinesl, může výrazně napomoci k řešení problematiky demografických změn na pracovišti, a tím nastavit i vstřícnější postoj k zaměstnancům různých věkových skupin,“ doplnila Ilona Štorová.

Bližší informace o projektu naleznete na webu www.aivd.cz/agemanagement.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si