Asociace podpořila vzdělávání pedagogů odborných předmětů

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČRJednou za čtyři roky nám kalendář dává unikátní šanci – prodloužit si 29. února běžný kalendářní rok o jeden den. Pracovní skupina pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, která při AIVD ČR působí již druhým rokem, se rozhodla tento den navíc využít pro uspořádání odborné konference „Rozvoj pedagogů v odborném vzdělávání aneb Den navíc pro vzdělávání“. Partnerství nad organizací a vlastním konáním konference převzali Hospodářská komora ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, na jehož půdě se akce konala.

Cílem konference bylo upozornit laickou i odbornou veřejnost na situaci v oblasti profesního vzdělávání pedagogů odborných předmětů. Téma konference tak přímo souviselo s podporou odborného vzdělávání a nelepšící se uplatnitelností absolventů na trhu práce.

Před zcela zaplněným přednáškovým sálem zahájil konferenci úvodním referátem Zdeněk Palán, prezident AIVD ČR, který konstatoval: „Nebývá zvykem, aby na takovýchto akcích bylo přítomno tolik posluchačů. O to víc je zřejmé, jak je otázka vzdělávání učitelů odborných předmětů aktuálním tématem.“ K obsahu konference dále sdělil: „Učitelé odborných předmětů stojí na důležitém místě v přenosu poznatků vědy a výzkumu do společnosti. Přitom střední odborné školy začínají sehrávat stále důležitější roli také v oblasti dalšího vzdělávání, hovoříme o propojování počátečního a dalšího vzdělávání. Dobře připravený pedagog odborných předmětů proto může pozitivně ovlivnit celou generaci.

Za zaměstnavatele promluvil Radek Pažout, tajemník HK ČR: „Rozvoj lidských zdrojů začíná být velké téma. Potřeby zaměstnavatelů jsou stále akutnější a nutí je aktivně působit v oblasti odborného vzdělávání. Zaměstnavatelé se stávají klíčovými partnery ve vzdělávání, proto oprávněně očekávají i naši zodpovědnost.

S důležitým referátem vystoupil Petr Bannert, ředitel odboru středního vzdělávání MŠMT. „Přestože se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků dostává masivní podpory z evropských strukturálních fondů, vzdělávání pedagogů odborných předmětů v rámci jejich odbornosti zůstává mimo pozornost podávaných projektů,“ sdělil více než sedmdesátce přítomných.

V průběhu konference pak vystupovali zástupci vzdělávacích organizací, ministerstev a důležitých sociálních partnerů. Za zaměstnavatele je možné uvést Svaz podnikatelů ve stavebnictví, který měl v programu hned dvojí zastoupení. Ing. Miloslav Mašek, generální ředitel SPS prohlásil: „Vaší parketou je vzdělávání, za podnikatele ve stavebnictví garantujeme ochotu podílet se na přípravě odborných učitelů, organizaci jejich stáží u našich členů a na všem dalším, co budou školy potřebovat.“

Za upozornění jistě stojí, že se pořadatelé konference snažili také o inovativní přístupy v organizaci konference. Protože místa v sále byla předem dlouhodobě obsazená, zabezpečila členská organizace asociace „iCORD International“ přenos jednání po internetu. Kromě účastníků v konferenčním sále se tak do jednání prostřednictvím internetu mohlo zapojit i několik desítek dalších účastníků ze svých počítačů.

Pozitivně vedené a vstřícné jednání odborné konference bylo uzavřeno schválením společného memoranda.

Závěrečné memorandum

Rozvoj lidských zdrojů trvale představuje významné téma. V současném světě, kde jsou informace vyvažovány zlatem, patří vědění k největšímu bohatství. Hovoříme o ekonomice znalostí, kdy z dlouhodobého hlediska budou právě znalosti a kvalifikace občanů patřit k nejdůležitějším zdrojům České republiky. Kvalifikovanost pracovníků v ekonomice se stává zásadním předpokladem dalšího růstu.

Učitelé odborných předmětů jsou proto klíčovou osobností v celém systému. Potřeby zaměstnavatelů v personální oblasti způsobené nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil začínají být stále silnější, proto jejich snahy o změny směřují především do odborného vzdělávání, a to jak do oblasti počátečního, tak i dalšího vzdělávání. Navíc pedagogičtí pracovníci jsou jedni z nejdůležitějších subjektů přenosu poznatků vědy a výzkumu do společnosti.

Vzdělávání odborných učitelů tak více než jindy nabývá na významu. Účastníci konference si uvědomují důležitost vytvoření systému celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků odborných předmětů nejen v oblasti rozvoje jejich měkkých kompetencí, ale také v oblasti rozvoje jejich odbornosti. Je zřejmé, že k tomu musí docházet za morální a finanční podpory státu. Je nutné, aby v této oblasti zvýšili své snažení klíčoví hráči na poli odborného vzdělávání či kraje jako zřizovatelé střeních škol. Je nezbytné, aby se tak již nedělo bez podpory zaměstnavatelů.

Účastníci konference proto vyzývají:

  • Zaměstnavatele k podpoře a zapojení se do spolupráce se vzdělávacími institucemi odborného vzdělávání s cílem zvýšení kvality pedagogů odborného vzdělávání.
  • Zřizovatele ke zvýšení podpory a péče o pedagogy odborného vzdělávání.
  • Stát k vytvoření systémového rámce a motivující finanční podpoře DVPP pedagogů odborného vzdělávání, a k hledání motivačních nástrojů pro zapojení zaměstnavatelů.
  • Školy a pedagogy k aktivnímu přístupu k dalšímu vzdělávání pedagogů v odborném vzdělávání.
  • AIVD ČR k začlenění závěrů konference do strategie asociace.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.