Americké jazykové zkoušky konkurují cambridgeským ESOL

Chtěli byste zhodnotit své znalosti jazyka, ale bojíte se, že neuspějete u málo flexibilních cambridgeských zkoušek? Pohybujete se v prostředí mezinárodního obchodu, ale využíváte spíše slovní zásoby, kterou nabízí americká angličtina? V takovém případě se vyplatí obrátit pozornost ke zkouškám americké společnosti ETS: TOEFL a TOEIC.

Obě zkoušky jsou mezinárodně uznávané a hodnotí úroveň znalostí anglického jazyka u lidí, pro které není mateřským jazykem. Ani jedna z nich však není rozdělená na jednotlivé pokročilostní stupně. Uchazeč dostane pouze určitý počet bodů, který přísluší jedné z certifikovaných úrovní. Nemůže tak nastat situace, že by kandidát zkoušku nesložil.

Zkouška TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je určena především uchazečům o studium libovolného oboru v angličtině, kteří ovládají jazyk na pokročilejší úrovni (B2 nebo C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

TOEIC (Test of English for International Communication) je v podstatě obdobou akademické zkoušky TOEFL, je však zaměřena především na podnikatele a manažery pracující v oblasti mezinárodního obchodu. Zkouška prověřuje především každodenní angličtinu, která je potřeba pro práci v kanceláři mezinárodní firmy. Výpovědní hodnota TOEIC je důležitá pro řadu firem počínaje drobnými podnikateli a velkými nadnárodními společnostmi konče. Na zvyšující se zájem o tuto zkoušku upozorňuje i jazyková metodička jazykové školy Skřivánek Jana Kadlíková: „Naše jazyková škola zaznamenala rostoucí zájem o zkoušku spojený s tím, že vyučujeme v mezinárodních společnostech, které chtějí standardizovat znalosti jazyka ve všech svých pobočkách.“ Růst zájmu firem o zkoušku TOEIC potvrzuje i manažerka Maya Kopecká z Caledonian School. Klienti pomocí zkoušky TOEIC nejen zjišťují stav znalostí jazyka u nových zaměstnanců, ale také dále sledují pokroky u těch, kteří v podniku působí již delší dobu.

Nespornou výhodou zkoušek testovací organizace ETS je nižší cena ve srovnání s těmi cambridgeskými. Zatímco cambridgeské certifikáty můžete získat pouze třikrát do roka, zkoušky TOEFL a TOEIC lze skládat v testovacích centrech v průběhu celého roku. „Cambridgeské zkoušky mají renomé a dlouhou tradici,“ dodává však Kopecká. „Jsou také uznávané a známé po celé Evropě, zatímco zkoušky TOEFL a TOEIC jsou zatím stále rozšířené spíše v USA.“
fut

Testovací centrum
Zkouška
Caledonian school TOEIC
Languages at Work TOEFL
Skřivánek TOEIC

 

Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a hlavním městem Praha. Realizátorem projektu je Respekt, o.p.s.

Přidáno: 12.12.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.