Absolventi bez praxe získávají zaměstnání obtížně

Čerstvý absolvent vysoké školy představuje pro zaměstnavatele určité riziko. Zohledňuje proto celou řadu kriterií. Kromě zájmu o danou problematiku a renomé školy sem patří i uplatnění v pracovním kolektivu a také ochota dále se vzdělávat.

Podle studie Střediska vzdělávací politiky univerzity Karlovy jsou nejžádanější absolventi strojních a elektrotechnických fakult a oborů informačních technologií. Nejhůře jsou na tom absolventi přírodovědeckých a zemědělských oborů, kde nezaměstnanost dosahuje až deseti procent. To potvrzuje i ředitelka mezinárodního festivalu vzdělávání Aeduca Lenka Cimbálníková. „Stále častější jsou situace, kdy jsou pro zaměstnavatele konkrétní schopnosti, dovednosti a znalosti uchazečů a jejich přínos firmě důležitější, než dosažené vzdělání. Zejména v zahraničních firmách přitom může významnou roli sehrát i jazyková vybavenost uchazeče. Poměrně obvyklé jsou i situace, kdy jsou zaměstnavatelé ochotni přijmout na určitou pozici raději středoškoláka s bohatší praxí, než čerstvého vysokoškoláka.“

Sílícím trendem na pracovním trhu je také práce na dobu určitou. To potvrzují i personalisté. Absolventy do stálého pracovního poměru dnes přijímají čeští zaměstnavatelé totiž velmi obezřetně. Svou roli sehrály nejen zprávy o vývoji ekonomiky v celé eurozóně, ale i nový zákoník práce. „Firmy byly v krizi nuceny zeštíhlovat stavy pracovníků. Pokud mají někoho přijmout dlouhodobě do týmu, musí jim přinášet profit. Aby firmy ušetřily, uvažují stále častěji o moderních a v Česku dosud nezvyklých formách zaměstnávání. Namísto práce na dobu neurčitou je například sílícím trendem projektová práce,“ říká Cimbálníková.

Problematická je situace u humanitních oborů. V současnosti se musí každý pátý zaměstnaný absolvent těchto škol spokojit s prací mimo svůj obor. Ubývá také míst ve veřejném sektoru, kde se studenti humanitních oborů dříve často uplatnili. I když je o studium humanitních oborů stále velký zájem, studenti by měli mít na paměti, že pracovních pozic v této sféře nepřibývá, spíše naopak. „Na nabídku netechnické práce odpovídá v průměru padesát zájemců. Pomoci může vynikající znalost cizích jazyků, účast na dobrovolnických stážích, angažovanost v oborových spolcích, chuť na sobě neustále pracovat a vzdělávat se v oboru, zkušenost ze zahraničních dobrovolnických projektů, ale třeba i  brigády v neziskovém sektoru,“ říká HR konzultant Helena Horálková. Podle ní má mnohem větší šanci uspět ten, kdo dokáže své vědomosti prodat při přijímacím pohovoru. Důležité jsou i osobnostní předpoklady, třeba komunikativnost, schopnost vést tým lidí a podobně. „Absolvent, který se může pochlubit pracovními zkušenostmi získanými během studia, nebo prokazatelnou další vzdělávací aktivitou, si může také říct o více peněz než student, který měl sice výborný prospěch, ale jinak je naprosto nedotčený,“ doplňuje Horálková.

Na důležitost dalšího vzdělávání upozorňuje i ředitelka Aeducy Lenka Cimbálníková. Podle ní je celoživotní vzdělávání v Česku v plenkách a nově se rozvíjející projekty Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, podporované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, jsou dosud málo známé. Většinová populace, ale i řada šéfů firem a personalistů je tímto konceptem nedotčena. Mnohdy mladým absolventům chybí k dalšímu vzdělávání motivace, ochota a vůle. „Nechtějí se dlouhodobě vázat na jednu firmu, dbají více než starší generace na rovnováhu mezi prací a svým osobním životem. Pro novou generaci, označovanou jako generace Y, platí odlišné preference a životní styl. Klasická průmyslová odvětví jsou pro ně nezajímavá. Rizikem ale je, že v budoucnu nemusejí najít adekvátní uplatnění na trhu práce,“ dodává Cimbálníková.

Základním omylem řady lidí totiž je, že vysokoškolský diplom zaručuje automaticky vysoký nástupní plat. Platí to jen pokud srovnáváme stejné obory. Jakmile však začneme srovnávat i mezi jednotlivými obory, pak to rozhodně neplatí. A tak například středoškolák informatik, který najde uplatnění ve svém oboru bude brát podstatně více než student, který vystudoval sice vysokou školu s humanitním zaměřením, ale nastoupil jako učitel na základní škole.

Další informace najdete na www.aeduca.cz.

Přidáno: 10.07.2012, Zdroj: Aeduca Autor: Lenka Cimbálníková

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.