7. ročník Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA odstartoval v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Festival vzdělávání dospělých AEDUCA vytváří jedinečnou platformu pro propagaci celoživotního vzdělávání, výměnu a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání, a v neposlední řadě pro setkání všech odborníků i příznivců v této oblasti. Letošní, již sedmý ročník pořádá tradičně Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Ve středu 18. května 2011 se uskutečnilo v prostorách Poslanecké sněmovny PČR slavnostní setkání odborníků a příznivců vzdělávání dospělých, které je první částí letošního ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA, Nad zahájením festivalu převzala osobní záštitu doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, poslankyně Parlamentu ČR.

Pozvání k setkání v dolní parlamentní komoře přijali zástupci vzdělávacích institucí, firem, asociací, médií, osobností státní správy i představitelé politické scény. K účastníkům promluvila ředitelka festivalu RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, která představila festival a jeho význam pro propagaci celoživotního vzdělávání, shrnula činnost Institutu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a pozvala všechny na společnou cestu ve smyslu vytváření podmínek a sdílení společných vizí v oblasti celoživotního vzdělávání. Mgr. Jakub Stárek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako jeden z deficitů ministerstva školství připustil pomalé čerpání finančních prostředků z ESF, ale též vyjádřil snahu o zlepšení a podporu celoživotního vzdělávání. PhDr. Zdeněk Palán z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR představil tradiční akci Týdny vzdělávání dospělých. Ilona Štorová ze stejné asociace informovala o projektu Age managementu, tedy strategii řízení zohledňující věk pracovníků a řešení situace osob starších 50 let na trhu práce. Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., zástupce z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, shrnul zkušenosti vážící se k teorii a praxi celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci za uplynulé desetiletí.

Na závěr JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, prorektor Univerzity Palackého v Olomouci, vyzdvihl důležitou roli Festivalu vzdělávání AEDUCA v diskuzi odborníků, zaměstnavatelů i veřejnosti nad tématem vzdělávání. Dodal, že je to i příležitost k poděkování všem, kteří se o celoživotní vzdělávání zasloužili. V souvislosti s tímto předal jménem rektora Univerzity Palackého v Olomouci bronzovou medaili za zásluhy o rozvoj univerzity RNDr. Ing. Lence Cimbálníkové za vše, čeho dosáhla v oblasti své působnosti a také za mimořádný přínos na poli celoživotního vzdělávání.

Setkání podtrhlo význam celoživotního vzdělávání v současné společnosti a nezbytnost spolupráce mezi vzdělávacími organizacemi a dalšími státními i nestátními institucemi.

Odborná část Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2011 proběhne v Olomouci ve dnech 12.14. září 2011.

Hlavním mottem tohoto ročníku je „Vzdělávání v souvislostech“. Účastníci festivalu budou mít možnost diskutovat o současné roli a problémech i trendech vzdělávání dospělých ve společenských souvislostech. Součástí AEDUCA 2011 jsou i další odborné konference a workshopy:
Andragogické dialogy
Strategie Age managementu v České republice
Současná role vzdělávání dospělých v souvislostech
Možnosti a limity vzdělávání seniorů
Trendy ve vzdělávání dospělých
(Ne)systémový přístup k financování dalšího vzdělávání

Součástí konference Současná role vzdělávání dospělých v souvislostech bude také Kulatý stůl k otázkám dalšího vzdělávání, kterého se zúčastní i zástupci tisku.

Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2011 dále nabízí příležitost prezentovat vzdělávací instituce a jejich programy, včetně možnosti prezentovat projekty rozvoje lidských zdrojů a je tradičně doprovázena společenským a kulturním programem.

Budeme velmi rádi, když přijmete naše pozvání na 7. ročník Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA. Další informace a přihlášky jsou k dispozici na www.aeduca.cz.

 

Přidáno: 08.08.2011, Zdroj: Aeduca

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.